Finansiellt

Genom att vara en aktiv fastighetsägare och en engagerad partner med tydlig närvaro på våra orter, skapar vi tillväxt i bolaget. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen. Genom god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital.


Delårsrapporter

Lägg till beställning

Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

Ladda ner presentationsmaterial

Se vd Knut Rost kommentera resultatet 
(extern länk till Introduce)

Lägg till beställning

Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus tillsammans med positiva effekter från många och bra uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet och ger förutsättningar för ännu mer tillväxt.

Se resultatpresentationen här 

Lägg till beställning

Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat och kassaflöde till nästa nivå.

Ladda ner presentationsmaterial

Lägg till beställning

Starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent.

Ladda ner presentationsmaterial

Se vd Knut Rost kommentera resultatet
(extern länk till Introduce)

Lägg till beställning

Våra nyckeltal stärks och årets mål är inom räckhåll. För perioden uppgår uthyrningsgraden till 89,6 procent och överskottsgraden till 61,6 procent. Samtliga finansiella nyckeltal går åt rätt håll.

Ladda ner presentationsmaterial

Se vd Knut Rost kommentera resultatet
(extern länk till Introduce)

Lägg till beställning

Förvaltningsresultatet för perioden förbättras och är det starkaste någonsin samtidigt som uthyrningsgraden och överskottsgraden stärks.

Ladda ner presentationsmaterial
Se webbsändning

Lägg till beställning

Förvaltningsresultatet för första kvartalet överträffar förra årets med 18 procent och fastighetsportföljen utvecklas enligt vår strategi.

Ladda ner presentationsmaterial (PDF)

Lägg till beställning

Vi redovisar det starkaste förvaltningsresultatet någonsin, upp 21 procent, och vi fortsätter att leverera enligt vår strategi. Det långsiktiga substansvärdet ökar med 9 procent, till 63 kr per aktie, och styrelsen föreslår en utdelning som motsvarar 4,7 procents direktavkastning.

Läs rapporten online

Lägg till beställning

Diös Fastigheter redovisar ett av sina starkaste förvaltningsresultat någonsin, 383 mkr (323). Med fortsatt fokus på uthyrning och hyresgästrelationer bygger vi vidare på visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

Ladda ner presentationsmaterial (PDF 1.9 MB)

Lägg till beställning

"Inslagen strategi med en mer koncentrerad marknad, en hög investeringsnivå i om- och tillbyggnader, fullt fokus på hyresgästrelationer och en tydligare organisationsstruktur, ger positiva effekter. Periodens förvaltningsresultat uppgick till 254 mkr (207) och överskottsgraden till 58,8 procent (58,0)." Knut Rost, VD Diös Fastigheter

Ladda ner presentationsmaterial (PDF - 3,8 MB)
Se webbsändning

Lägg till beställning

"Det senaste året har vi upplevt ett ökat intresse för norra Sverige med fler fastighetsaktörer och högre krav från både hyresgäster och medarbetare. Sammantaget är detta en sund utveckling som vi står väl rustade för." Knut Rost, VD Diös Fastigheter

Lägg till beställning

" Med ett förvaltningsresultat som är 19 procent bättre än  motsvarande period 2013 och med en nettouthyrning som uppgick till 29 mkr (6), fortsätter vi mot visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad." Knut Rost, vd Diös Fastigheter.

Lägg till beställning

"De finansiella nyckeltalen fortsätter att styras i positiv riktning." Knut Rost, vd

Lägg till beställning

"Jag är övertygad om att vårt ökade fokus på förbättringar av samtliga resultatposter gör att den goda utvecklingen fortsätter." Knut Rost, vd

Lägg till beställning

"Vi utvecklar vår fastighetsförvaltning och skapar en lönsam och mer kostnadseffektiv verksamhet. Resultatet för årets första kvartal visar att vi är på rätt väg." Knut Rost, VD Diös

Pressmeddelanden

Diös förvärvar ytterligare en central fastighet i Skellefteå

Den förvärvade fastigheten, Idun 10, omfattar totalt cirka 2 500 kvm och är fullt uthyrd till hyresgästen ICA. Transaktionen sker i bolagsform och kommer att redovisas under första kvartalet 2018. ... Läs mer ›

Diös hyr ut lokal till Videoteket i Sundsvall

Videoteket i Sundsvall har funnits sedan 1981 och ägs sedan i april av Lars Fenell och Peter Fundin. Från starten har Videoteket försett Sundsvallsborna med hyrfilmer och snacks. Sedan några år är... Läs mer ›

Q3 - vi driver tillväxt

Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

Läs vd-ordet här

Varför investera i Diös

Under kapitalmarknadsdagarna i Båstad 18-19 juli presenterade Knut varför du ska investera i Diös

Läs mer

Årsredovisning 2016


Prenumerera

Prenumerera på ekonomisk information.

Läs mer

Årsstämma 2017

Mer information om den årsstämman 2017 finns här.

Läs mer