Diös Q2 2017

AFFÄRER OCH POSITIVA EFFEKTER

2016 var det resultatmässigt starkaste året i vår historia, och vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 har startat ännu bättre.  Ett stort affärsfokus, positiva effekter från bra och många uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet, vilket ger förutsättningar för ännu mer tillväxt.

Andra kvartalet var mycket händelserikt med både transaktioner och nya uthyrningar. Förvaltningsresultatet ökade med hela 56 procent, jämfört med samma period föregående år, och kassaflödet stärktes till 389 mkr (281) tack vare ökad uthyrning, effektivare förvaltning och  en större portfölj. Nettouthyrningen var fortsatt stark och uppgick för första halvåret till 32 mkr (9). 

 

Mycket händer på vår marknad och vi har fullt fokus på affärer och relationer. Tack vare att vi jobbar med lokal närvaro på alla våra orter är vi snabba att ta till vara de affärsmöjligheter som uppstår. Under andra kvartalet gjordes nyuthyrningar till bland andra CSN och Osynlig i Sundsvall, Rituals i Luleå samt Prison Island och Bahnhof i Borlänge. Nya hyresgäster och koncept adderar fler upplevelser och mötesplatser samt fler arbetstillfällen i våra städer.

 

Aktiviteten inom projektutveckling är markant högre och vi har bland annat lämnat in en bygglovsansökan om att nyproducera bostäder i centrala Falun. Vi har även inlett processen att utveckla Wasahuset i Gävle med uppgraderade lägenheter. Flera ombyggnads- och nybyggnadsprojekt är på gång. Nyproduktion är en pusselbit i vår stadsutveckling där vi skapar fler attraktiva mötesplatser och fastigheter, samtidigt som vi skapar värde i fastighetsportföljen.

 

Vi fortsätter att koncentrera vårt bestånd till centrala fastigheter i enlighet med vår strategi. Det möjliggör ökad effektivitet i förvaltningen och ett breddat hyresgästerbjudande, samtidigt som vår möjlighet att utveckla staden ökar. I juni gjorde vi tre bytesaffärer där vi förvärvade i centrum i Sundsvall och Umeå och avyttrade i externområden. Ett starkt lokalt erbjudande, lokal kompetens och affärsvilja gör att vi är svårslagna på vår hemmaplan.

 

Det bestånd vi tillträdde i februari har breddat vårt erbjudande, vilket märks tydligt bland våra uthyrare. De har nu helt andra möjligheter i dialogen med våra hyresgäster. Vi ser även att hyresnivån i vårt befintliga bestånd påverkas positivt av våra projekt och av de förvärvade fastigheterna.

 

Gemensamt för våra orter är att marknadsutvecklingen är stark. Ökad befolkning, nyföretagande och etableringar samt stadsutveckling driver tillväxt samtidigt som urbanisering och digitalisering skapar nya behov och möjligheter. Vi jobbar nära våra hyresgäster och är aktiva för att fånga upp nya trender. Vi ser en ökad efterfrågan på nyproducerade kontor i centrala lägen, något som ger hyresutvecklingen en rejäl skjuts uppåt.

 

Vi har under kvartalet fortsatt minska den finansiella risken. Vi har förlängt räntebindningen till 2,7 år och kapitalbindningen till 2,5 år. Snitträntan om 1,6 procent och räntetäckningsgraden om 5,5 ggr är bland de bästa i branschen. Substansvärdet per aktie (EPRA NAV) uppgick till 56,1 kr vilket kan jämföras med aktiekursen per sista juni om 46,6 kr.

 

Jag är väldigt nöjd över det som organisationen har presterat och den utveckling vi driver. Resultatet för första halvåret är bra där vi förbättrar i stort sett varje post. Vi vill möjliggöra tillväxt för våra hyresgäster och oss själva genom att bedriva stadsutveckling. Diös har tagit steget till nästa nivå. Jag är övertygad om att med tillväxtfokus och ett fortsatt tydligt affärsdriv kommer vi att fortsätta förbättra vår lönsamhet och skapa ökad avkastning för våra aktieägare.

Knut Rost, vd

Diös Fastigheter