Ledning

För att nå oss via email, använd namn.efternamn@dios.se

Knut Rost
VD/CEO
Växel:
0770-33 22 00
Direkt:
010-470 95 01

Innehav i Diös: 13 540

Född 1959. Vd sedan 2014. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika befattningar inom Aspholmen Fastigheter och ICA Fastigheter i Västerås sedan 1995. Utbildning: Lantmätare med examen från KTH.

Rolf Larsson
CFO
Växel:
0770-33 22 00
Direkt:
010-470 95 03

Innehav i Diös: 6 774

Född 1964. CFO sedan 2005. Tidigare arbetslivserfarenhet: Tillförordnad vd för Inlandsbanan, administrativ chef för Haninge Bostäder samt redovisningsansvarig för Haningehem. Utbildning: Civilekonom och executive MBA.

Lars-Göran Dahl
Chef affärsutveckling
Växel:
0770-33 22 00
Direkt:
010-470 95 04

Innehav i Diös: 2 805

Född 1961. Fastighetschef sedan juni 2014. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige. Utbildning: Civilekonom.

Kristina Grahn-Persson
Chef affärsstöd
Växel:
0770-33 22 00
Direkt:
010-470 95 70

Innehav i Diös: 1 008

Född 1973. HR-chef sedan 2013 och anställd sedan 2011. Tidigare arbetslivserfarenhet: HR- och personalrelaterade roller inom Manpower AB och Jämtlands Läns Landsting samt team- och partnerassistent för McKinsey & Company. Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet.

Henrik Lundmark
Fastighetschef
Växel:
0770-33 22 00
Direkt:
010-470 96 00

Innehav i Diös: Inget innehav

Född 1973. Anställd sedan Mars 2015. Tidigare arbetslivserfarenhet: Olika befattningar på Akelius Fastigheter senast Regionchef Norrland. Utbildning: Sociologi, psykologi och kommunikationsvetenskap

Diös Fastigheter

Växel: 0770 - 33 22 00 

Adress huvudkontor:
Diös Fastigheter
Box 188
831 22 Östersund

Besöksadress huvudkontor:
Fritzhemsgatan 1A
Östersund