Vår energijakt

Diös Fastigheter strävar efter att minska energianvändningen, det sparar både miljö och pengar. Vårt mål är att minska energiförbrukning (värme, kyla, elektricitet), med fem procent årligen. Energieffektivisering är bra för miljön, hyresgästerna och ekonomin. Därför jobbar vi hårt med minskad energianvändning.

Genom att använda energi effektivare minskar koldioxidutsläppen men det inte bara utomhusklimatet som bli bättre utan även klimatet inomhus. Energieffektiviseringen ger ett bättre inomhusklimat tack vare till exempel jämnare temperaturnivåer. Genom att vi ser över luftflöden, temperaturer, värmeåtervinning och isolering blir både hyresgästen och miljön vinnare.

Tålamodskrävande jobb

Att som stort fastighetsbolag minska energianvändningen i våra cirka 350 fastigheter gör sig inte självt. En fastighet är komplicerad och har många tekniska delar som ska fungera tillsammans, ventilation, värme, belysning, vatten, pumpar med mera. Vi jobbar kontinuerligt för att våra fastigheter ska bli så energisnåla som möjligt. För oss handlar det om att minska kostnaderna, värna miljön, våra hyresgäster och vårt fastighetsbestånd. Ett fastighetsbolag som inte hänger med i utvecklingen och kan erbjuda miljöklassade fastigheter blir inte attraktiva i framtiden. Låg energiförbrukning, moderna värmesystem och tekniska installationer stärker vår konkurrenskraft.

Lägre kostnader och minskade utsläpp

Diös mål är att utsläppen av koldioxid ska minska med tre procent och energiförbrukningen med fem procent. En femprocentig energiminskning är ca 10,6 GWh* och det motsvarar omkring 467 villors** årsförbrukning. 10,6 GWh motsvarade drygt 8 miljoner kronor i minskade kostnader under 2014.

Minskade koldioxidutsläpp med tre procent motsvarar ca 872 ton* CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter).

*Siffrorna baseras på statistiken från 2014.
**Genomsnittsvillan är energimyndighetens statistik för småhus 2013.

Det här gör vi:

  • Använder miljömärkt el.
  • Investerar i nya tekniska system som exempelvis reglerar fastigheternas värme, kyla, ventilation.
  • Miljöcertifierar fastigheter, ett konkret sätt att hålla koll på energianvändningen.
  • Använder elbilar inom delar av företaget.
  • Installerar rörelsesensorer och lågenergilampor i fastigheterna.
  • Styr värme och ventilation utifrån säsong.
  • Erbjuder möjligheter till källsortering och återvinning.
  • Arbetar tillsammans med hyresgästerna för att utveckla lösningar som är bra för båda parter.
  • Utvecklar möjligheterna till videokonferenser för att minska vårt resande.

Har du några idéer eller tankar om energibesparande åtgärder?
Kontakta oss gärna för en diskussion...