Miljöcertifierade fastigheter

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån två miljöcertifieringar, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

Vad är Sweden Green Building Council (SGBC)?

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart byggande. SGBC är en ideell förening och medlemmarna är företag, kommuner och organisationer som tillsammans verkar för grönt byggande, hållbar stadsutveckling och en hållbar anläggningsbransch.

Vad är GreenBuilding?

Certifieringen GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler (BBR). Vi har som mål att certifiera en till två fastigheter per affärsområde och år.

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system som är landets största och utvecklat för svenska förhållanden. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek. Certifieringen ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

Varför är miljöcertifierade fastigheter intressant för Diös?

Diös Fastigheter driver ett aktivt miljö- och energiarbete. Det innebär till exempel att vi investerar för att minska energiförbrukningen i våra fastigheter och att vi enbart använder ursprungsmärkt el. Diös mål är att utsläppen av koldioxid ska minska med tre procent och energiförbrukningen med fem procent. Vi har kontinuerlig planerad energioptimering, mätbara miljömål och återvinningsplan. Att miljöcertifiera fastigheter är en naturlig förlängning av vårt miljöarbete och vi får ett kvitto på att vi tar ansvar för de resurser som utnyttjas. Det är positivt för oss, hyresgästen och miljön.

Våra miljöcertifierade fastigheter

Våra fastigheter som är miljöcertifierade eller på väg att bli det:

Certifierad GreenBuilding:
Fastigheten Mörviken 2:102, Åre Stationshus

Pågående projekt som kan ge certifiering enligt GreenBuilding:
Fastigheten Humlan 6 som företaget Sweco hyr i Luleå. Certifieringen beräknas bli klar under 2015.
Intagan 1 i Borlänge som Vägverket hyr.
Norr 31.9 i Gävle centrum där vi under många år investerat i energiåtgärder.

Certifierad enligt Miljöbyggnad:
Barberaren 7, Centralpalatset i Östersund.

Pågående projekt som kan ge certifiering enligt Miljöbyggnad:
Brofästet (Skönsmon 1:7) i Sundsvall. Vi ser över om byggnaden kan certifieras som Miljöbyggnad.

FAKTA OM MILJÖCERTIFIERING

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Sweden Green Building Council har som mål att så många byggnader som möjligt i Sverige skall miljöcertifieras och därmed bidra till ett hållbart samhälle.

Det finns ett flertal certifieringssystem världen över, Diös Fastigheter jobbar utifrån två av Sweden Green Building Council certifieringar, GreenBuilding och Miljöbyggnad.

GreenBuilding

  • Ett EU-initiativ som syftar till att snabba på energieffektiviseringen.
  • Vid halvårsskiftet 2015 var nära 270 fastigheter i Sverige certifierade enligt GreenBuilding.
  • Omfattar endast energifrågor i byggnaden, för lokalbyggnader, kontor, etcetera. Omfattar inte bostäder.
  • Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Miljöbyggnad

  • Ett svenskt system som numera är landets största. Består av områdena energi, innemiljö och material.
  • Vid halvårsskiftet 2015 var drygt 550 fastigheter certifierade enligt Miljöbyggnad.
  • Omfattar 15 olika indikatorer (16 för befintlig byggnad). Miljöbyggnad fokuserar på byggnaden, för bostäder och lokalbyggnader.
  • Tre olika nivåer: guld, silver och brons

Källa: Green Building Council

Sweco i GreenBuilding i Luleå

- Vi är ett företag som jobbar med att utveckla hållbara städer därför vill vi också finnas och verka i hållbara lokaler. För Sweco är miljöfrågorna väldigt viktiga, säger Annika Benton, tillförordnad chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.

Läs mer