Grönt hyresavtal

Vill du som hyresgäst:

  • Bidra till minskad klimatpåverkan?
  • Stärka ditt varumärke?
  • Förbättra din lönsamhet?

Om svaret är ja på minst en av frågorna kan Grönt hyresavtal vara ett bra val för dig. Med Grönt hyresavtal arbetar vi tillsammans för att minska energiförbrukning i er verksamhet och i fastigheten. Samtidigt som vi belastar miljön i lägre grad, drar vi ner på driftkostnaderna. Att hyra grönt är positivt ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv samt att det även är varumärkesstärkande.

Grönt hyresavtal är en bilaga till lokalhyresavtalet och bygger på ett gemensamt arbete med bland annat:

  • Energikartläggning av fastigheten och lokalen i syfte att minska energianvändningen
  • Användning av miljövänliga material vid t ex ombyggnad eller vid renhållning
  • Val av miljövänlig el till fastigheten och lokalen
  • Källsortering av avfall

Vill du teckna Grönt hyresavtal eller veta mer om Grönt hyresavtal?
Då är du välkommen att kontakta din förvaltare hos oss.