Vi köper enbart ursprungsmärkt el

Diös Fastigheter köper enbart ursprungsmärkt el. Ursprungsmärkningen är en garanti för att elen enbart kommer från förnybara energikällor; vindkraft, vattenkraft biomassa och solkraft.

Frågor och svar om ursprungsmärkt el:

Varför köper Diös Fastigheter enbart ursprungsmärkt el?
Vi vill göra ett aktivt val för miljön. Diös Fastigheter är en stor aktör och elköpare. Genom att köpa ursprungsmärkt el bidrar vi till att minska efterfrågan på icke-förnyelsebara källor som orsakar utsläpp av växthusgaser. Genom ett aktivt val bidrar vi till ökad efterfrågan på el som är förnybar.

Vad innebär ursprungsmärkt el?
Ursprungsmärkningen är en garanti för att elen kommer från förnybara energikällor. Märkningen ger information om var och på vilket sätt elen har producerats. Systemet med ursprungsmärkning innebär att kunderna kan tillgodogöra sig miljövärdet från ett visst produktionsslag oavsett vad som fysiskt levereras.

Räcker det med att köpa ursprungsmärkt el?
Nej, vi nöjer oss inte med det. Vi jobbar hårt med att minska vår energianvändning genom att ständigt söka smarta lösningar.

Hur mycket har ni minskat utsläppen av koldioxid?
Vi har minskat koldioxidutsläpp från el och värme med nära 80 procent sedan vi gick över till ursprungsmärkt el.

Hur vet jag att elen i mitt uttag kommer från förnybara källor?
Det kan du inte säkert veta eftersom elen flödar fritt i elnäten och nätet inte kan sortera ut och göra skillnad på varifrån elen kommer. Däremot är ursprungsmärkningen en garanti för att elleverantören ser till att lika stor mängd förnyelsebar el kommer in i nätet som de har sålt till sina kunder. Vårt avtal med leverantören innebär att de garanterar produktion av motsvarande mängd förnybar el som vi förbrukar, det vill säga cirka 80 GWh per år.

Kan jag som hyresgäst välja om jag vill ha ursprungsmärkt el eller inte?
Det beror på om du har eget elavtal eller om elen ingår i hyran. Hyresgäster som inte har egna avtal har ursprungsmärkt el via oss.

Vad är nästa steg i Diös Fastigheters miljöarbete?
Vi ska börja producera vår egen el. Vi planerar att installera solceller på flera fastigheter. Tanken är att fastigheten delvis ska producera sin egen el. Vi börjar med vår fastighet ”Brofästet” intill nya bron i Sundsvall.