Rätt medarbetare är avgörande

Medarbetarna avgör Diös framgång. I möten med kunder och vår omvärld är det medarbetarna som är Diös. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter är en tillgång som vi alltid strävar efter att tillvarata, utveckla och matcha mot bolagets behov och framtidens krav.

Det gör vi bland annat genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner samt genom att skapa förutsättningar för tydliga karriärvägar.

Vi befinner oss i ständig utveckling. Det betyder att vi ofta behöver tillskott av nya krafter så att vi kan fortsätta anta nya utmaningar.


 


MÖT VÅRA MEDARBETARE

Diös Fastigheter är ett företag med många olika yrkesroller och kompetenser. Tillsammans skapar vi mervärde för företaget och våra hyresgäster. Läs mer om några av medarbetarna på Diös och hur deras arbetsdagar kan se ut.

Våra medarbetare