Fastighetsskötarna - våra multitalanger

Fastighetsskötarna är ansiktet utåt för Diös Fastigheter. En sur fastighetsskötare är ett otrevligt Diös, så resonerar fastighetsskötaren Stefan Jönsson som menar att jobbet kräver lika delar tekniskt kunnande som social kompetens.

- Det är jätteviktigt att man kan ta folk. Vi är ju ansiktet utåt för Diös, det är ofta oss hyresgästerna träffar. Om jag är sur och tvär när jag kommer så upplevs Diös också som ett surt företag. Rent tekniskt måste vi ha goda fastighetskunskaper, vara duktiga på att fixa, laga och vara problemlösare men vi måste också kunna läsa av, lyssna och bemöta hyresgästen på ett bra sätt. Jag tycker just mötena med hyresgästerna är det roligaste i jobbet, säger Stefan Jönsson.

Flera jobb i ett

Han beskriver uppdraget som fastighetsskötare som flera jobb i ett. Man skulle kunna beskriva det som en lightversion av tekniker, ekonom och socionom.

- Fastighetsskötare är ett mer komplext jobb än vad man kan tro. Det ställs stora krav på tekniskt kunnande. Även om du inte kan fixa allt själv så måste du kunna se vad som behöver göras och ha koll på vad som är rimliga kostnader. Vi har eget budgetansvar och strikta krav på kontroll eftersom vi är ett börsnoterat företag. Den sociala kompetensen och att tycka att det är roligt att möta människor följer med som en röd tråd, utan den blir det tungjobbat.

Stefan Jönsson har jobbat som fastighetsskötare i drygt 20 år. På gymnasiet gick han fyraårig teknisk med bygginriktning men ganska snart kom han in på fastighetsskötsel. Arbetsuppgifterna har varierat genom åren, just nu jobbar han mest med fastighetsskötsel av bostäder och besiktningar. Det är hans uppdrag att se till att allt fungerar i fastigheterna.

- Mycket av mitt arbete är förbyggande. Jag gör kontinuerliga inspektioner i fastigheterna för att undvika att folk ska behöva ringa in och felanmäla. Men när fel ändå uppstår så är det mitt uppdrag att lösa det, på egen hand eller med hjälp.

Hur har jobbet förändrats de år du arbetat?
- Det är mer fokus på miljö idag jämfört med för 20 år sedan. Det handlar om allt från att jag kör elbil i jobbet, att det finns sopsortering i alla fastigheter till att minska energianvändningen i husen.  Vi är till exempel mer noggranna med inställningar för både värme och ventilation, det påverkar både miljö och ekonomi. Jag upplever också att det är mer fokus på återkoppling och uppföljningar idag, att vi når våra miljömål, håller budget och så vidare.

Ställer kunderna/hyresgästerna andra krav idag än tidigare?
-
De har högre krav på att få hjälp snabbt. De har inte samma förståelse och tålamod för att en del problem tar tid att lösa men det följer samma mönster som samhället i stort. Det ställs allt högre krav på det mesta runt omkring oss.

Brist på återkoppling till hyresgästerna är kritik som kommit fram i den undersökning som Diös gör årligen bland sina hyresgäster, så kallad nöjd-kund-index (NKI). Återkoppling är därför högt prioriterat bland fastighetsskötarna.

- Vi har stort fokus på att återkoppla till hyresgästerna, vilka åtgärder som ska vidtas eller har vidtagits och när. Det är egentligen ganska självklart, alla vill veta vad som är på gång och vad som gjorts, så fungerar vi väl alla. Återkopplingen är viktig och uppskattas verkligen av våra hyresgäster.

Vilka utmaningar kan du se i yrket?
- Att hela tiden se nya möjligheter i jobbet. Att försöka hitta nya områden att utveckla sig inom, det är både mitt eget ansvar och företagets. Jag måste vilja utveckla mig men företaget behöver också ställa upp med vidareutbildning.