Våra förvaltare har koll på läget

Alla som jobbar med hyresgästerna inom Diös Fastigheter ska ha Diös-hatten på och samarbeta för kundens bästa, det menar Jennie Nyblom fastighetsförvaltare i Gävle.

- Vi ska ha en gemensam "Diös-hatt" på gentemot våra hyresgäster. Alla ska ha en övergripande koll på vad som är på gång. När fler är insatta och vi har en nära dialog är det lättare att göra kunden nöjd, arbetet blir också mer kostnadseffektivt. Till exempel kan fastighetsskötarna snabbt och enkelt få information om vad som står i avtal, vem som ska betala för vad och så vidare, säger Jennie Nyblom, fastighetsförvaltare i Gävleborg.

Strukturerat och systematiserat kundbemötande

Inom Diös Fastigheter finns flera olika yrkeskategorier som jobbar mot fastighet; teknisk förvaltare, fastighetsskötare, uthyrare och fastighets förvaltare. Diös Fastigheter har jobbat med att utveckla en organisation som ska underlätta för kunden och effektivisera verksamheten. Idag är de olika yrkesrollerna tydligare uppdelade med avgränsade ansvarsområden samtidigt som man samarbetar mer över gränserna, Jennie Nyblom är positiv till sättet att jobba.

- Det betyder jättemycket, samarbetet underlättar för både kunden och oss. När det kommer till fastigheter hänger allt ihop, våra olika yrkesroller är sammanlänkade och vi är beroende av varandras kompetenser för att göra ett bra jobb.

Hyresgästens kontakt

Jennie Nyblom har jobbat för Diös Fastigheter i två år och förvaltar 17 fastigheter, mest kommersiella lokaler och kontor. Hon är ansvarig för både fastighet och kund och är hyresgästens kontaktperson för i stort sett alla ärenden förutom felanmälan.

- Det ska vara enkelt för kunden och då är en personlig kontaktperson bra. Om jag sedan behöver stöd eller åtgärder behöver sättas in löser vi det internt, kunden ska ringa så få samtal som möjligt för att få hjälp. Jag ser det också som en fördel att de flesta samtalen går via mig eftersom jag får bättre överblick på det viset, säger Jennie Nyblom.

Spontana besök

I Jennie Nybloms uppdrag som förvaltare ingår många olika delar, bland annat; planera underhåll, besiktningar och anpassning av lokaler. Hon har också driftnettoansvar, det vill säga att se till att utgifter och inkomster går ihop, men framförallt att se till att kunden är nöjd.

- Jag är ofta ute och hälsar på våra hyresgäster för att kolla läget, på det viset fångar jag upp önskemål och skapar relation med våra kunder. Diös Fastigheter ska vara en närvarande hyresvärd och jag vill vara en aktiv förvaltare.

Vad är det bästa med jobbet?

- Att det är så omväxlande, ingen dag är den andra lik. Jag tycker också att det är roligt att träffa alla människor. Jobbet handlar givetvis mycket om ekonomi och fastighetsförvaltning men nästan lika mycket om att man ska kunna ta hyresgästerna på rätt sätt, att vara lyhörd och uppmärksam.

Vi lyssnar på hyresgästernas åsikter

Förutom de kortare spontana besöken så har Jennie Nyblom återkommande uppföljnings- och utvärderingsmöten med hyresgästerna. Varje år gör Diös fastigheter också en undersökning bland sina hyresgäster (nöjd-kund-index, NKI) för att ta reda på hur de upplever servicenivån och vad företaget kan bli bättre på.

- Vi lägger stort värde på hyresgästernas åsikter. Vår omorganisation som innebär att våra roller renodlats och att kunden ska en kontaktperson är ett resultat av det som kommit fram i tidigare undersökningar. Hyresgästerna har också efterfrågat mer information kring vad som händer i anslutning till deras lokaler och verksamhet och det har vi också lyssnat på. Jag försöker till exempel kontinuerligt skicka informationsmejl till hyresgästerna för att berätta vad som är på gång, det är uppskattat.

Vilka utmaningar har du i din roll som förvaltare?

- Det är att möta kunder som ibland inte är nöjda, att vända det negativa så kunden blir nöjd. Men det är nya utmaningar varje dag eftersom arbetsdagarna ser så olika ut. För min personliga del är den tekniska biten mest utmanande men jag har gott stöd i den tekniska förvaltningen som finns här i Gävle. Vi jobbar väldigt nära varandra och har ett bra samarbete, det känns tryggt och bra, säger Jennie Nyblom.