Skräddarsydda lokaler för Skandinavisk Hälsovård

Skräddarsydda lokaler i centralt läge nära tågstationen var viktiga faktorer när Skandinavisk Hälsovård AB valde nya lokaler till huvudkontoret i Borlänge.

- Möjligheten att skräddarsy ett kontor anpassat för vår verksamhet vägde tyngst när vi skulle välja nya lokaler men även läget nära tågstationen var betydelsefullt. Vi har flera medarbetare som reser till och från huvudkontoret och därför var det centrala läget vid Jussi Björlings torg fördelaktigt, säger Marie Öhrstedt, vice vd för Skandinavisk Hälsovård AB i Borlänge.

Lokaler anpassade för verksamheten

Skandinavisk Hälsovård AB är ett bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård och har 20 internt anställda, varav 12 jobbar på huvudkontoret i Borlänge. Lokalen är totalrenoverad utifrån företagets och medarbetarnas önskemål med en kombination av cellkontor och kontorslandskap. Eftersom mycket av arbetet sker via telefon var avskildhet ett önskemål. Medarbetarna har egna kontor men glaspartier "öppnar upp" lokalen och skapar en visuell kontakt mellan medarbetarna även om de sitter på sitt kontor.

- Personalen är väldigt positiva till de nya lokalerna, både när det gäller funktion och utseende. De uppskattar att det är ljust och luftigt, avskilt men ändå nära kollegorna. Lokalerna är snygga och känns luftiga och moderna. Det är en behaglig miljö att komma in i, säger Marie Öhrstedt.

Ett snabbt och lyckat projekt

Det tog fyra månader att bygga om lokalerna och i april 2015 flyttade Skandinavisk Hälsovård AB in. Roger Sandström som ledde byggprojektet beskriver det som ett snabbt och lyckat projekt.

- Det är ett bra exempel på när de inblandade parterna har varit tydliga med önskemål och krav. Vår uthyrare Mikael Hartmeier var duktig på att fånga upp kundens behov och önskemål och omsätta dem till bra underlag till bygget. Det fanns tydliga avgränsningar och kravspecifikationer, när man lyckas med det så blir det få diskussioner i slutet av bygget om vad som ska ingå och inte, säger Roger Sandström, projektledare för affärsområde Dalarna.

Samarbete en framgångsfaktor

Ett annat skäl till att projektet gick smidigt var också att det fanns ett stort engagemang från alla inblandande, inte minst de inhyrda hantverkarna.

- Vi har haft väldigt duktiga hantverkare som varit tillmötesgående och lyhörda. De har fångat upp önskemål från kunden och kommit med kreativa lösningar som förbättrat för kunden. Det är guld värt med hantverkare som tar ansvar hela vägen och vill vara involverade i processen. Det är otroligt viktigt med engagemang och närvaro av alla parter för att lyckas i ett projekt, säger Roger Sandström.

Marie Öhrstedt, vice vd för Skandinavisk Hälsovård AB, lovordar samarbetet.

- Diös har varit väldigt lyhörda för våra önskemål. Samarbetet har fungerat mycket bra under resans gång och de är måna om att lokalerna ska fungera för oss, säger Marie Öhrstedt.