Sweco i GreenBuilding i Luleå

Långsiktighet och miljöhänsyn väger tungt när teknikkonsultföretag Sweco väljer lokaler. I Luleå miljöanpassade Diös lokalerna när hyreskontraktet skulle omförhandlas.

- Vi är ett företag som jobbar med att utveckla hållbara städer därför vill vi också finnas och verka i hållbara lokaler. För Sweco är miljöfrågorna väldigt viktiga, säger Annika Benton, tillförordnad chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.

Sweco är inte någon ny hyresgäst på Västra Varvsgatan 11 och när ett nytt hyresavtal skulle förhandlas ställde Sweco krav på att lokalerna skulle uppgraderas miljömässigt. Diös mötte upp med miljöcertifieringen Swedish Green Building Council (SGBC) som är en certifiering för lokalbyggnader med låg energiförbrukning. I lokalerna byter Diös ventilationssystem och förbättrar inomhusklimatet.

- Vi är glada över certifieringen men om vi fick önska vill vi egentligen ha en ännu mer omfattande miljöklassning, till exempel Miljöbyggnad eller BREEAM. Men det är svårt att ställa så höga miljökrav när det handlar om att bygga om befintliga fastigheter, det görs lättare vid nybyggnation. Vi uppskattar att Diös har tillgodosett våra miljöönskemål och vid nästa förhandling kanske vi lyckas ta hållbarhetsfrågan ännu ett steg, säger Annika Benton.

Kravet för att få certifiera en byggnad enligt Green Building är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR (Boverkets byggnormer). Det ska också finnas en energiansvarig, en handlingsplan för hur energiarbetet ska se ut samt en antagen energipolicy. Certifieringen ställer krav på nya sätt att jobba för Diös som har fått tänka till lite extra.

- Det har varit roligt att jobba med en krävande kund som uttalat vill jobba med hållbarhet, det ställer högre krav på oss vilket är inspirerande och utmanande, säger Ulf Boström, affärsområdeschef för Diös i Norrbotten.

Pilotprojekt

Sweco har ett 60-tal kontor på ett 50-tal orter i Sverige, kontoret i Luleå är det fjärde största med cirka 250 anställda. Lokalerna på totalt 4 800 kvadratmeter är fördelade på flera våningsplan, mestadels med traditionella kontor som nu delvis görs om. Ett våningsplan byggs om till öppen kontorsmiljö och de andra våningsplanen behålls enligt nuvarande modell med rumslösningar. Det blir nära 1 600 kvadratmeter öppen kontorsyta och resterande traditionell kontorsyta.

- Vi är vanligtvis hårda med att de lokaler vi hyr följer vårt kontorskoncept, det vill säga öppna kontorslandskap. I Luleå provar vi en variant av konceptet och det är ett pilotprojekt. Det är en fråga om både ekonomi och hållbarhet, i det här fallet blir det mer hållbart att behålla än att riva ut inredning som fungerar. Vi får flexibla lokaler som tillgodoser både de som vill ha öppna kontorsytor och de som hellre vill ha rum med dörrar, säger Annika Benton.

Vad uppskattar du mest med Diös som hyresvärd?
- Närheten och engagemanget har varit bra liksom kunskapen om fastigheten. Jag upplever att vi har värderats som en viktig kund och Diös har lyssnat på våra önskemål. Trots att vi har ändrat oss många gångar har Diös haft tålamod och ändrat efter nya uppkomna behov.

Hur ser du på era framtida lokaler i Luleå?

- Sweco är ett företag med ständig tillväxt och eftersom vår verksamhet hela tiden förändras så ställer vi höga krav på flexibilitet. Vi blir fler anställda, ändrar kontinuerligt våra arbetssätt och vi kan konstatera att tekniken kommer att spela en allt större roll. I framtiden tror vi att vi kommer att jobba mer i stora projektgrupper och närmare kunden. Sammantaget ställer det här krav på flexibla lokaler som snabbt kan anpassas efter våra behov.

Vad krävs av framtidens hyresvärd?

- Framförallt flexibilitet. Vår verksamhet och våra uppdrag förändras hela tiden och det skulle underlätta om man hittade smidigare lösningar för hur lokalerna kan anpassas efter det. Min dröm är att hitta ett sorts långsiktigt partnerskap där vi tillsammans med fastighetsägarna på våra olika orter hela tiden kan uppdatera och förändra lokalerna utifrån de förändringar som sker. Jag vet att det skulle vara väldigt svårt och komplext, inte minst på grund av ekonomiska faktorer men också till följd av av hyreslagen. Det vedertagna sättet att värdera fastigheter motverkar också korta flexibla kontrakt. Det finns en rad hinder för en sådan här lösning men det är något jag skulle önska i framtiden, säger Annika Benton.

 

Annika Benton, tillförordnad chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.