Handel

Attraktiva citylägen

Butikslokaler i stadskärnan är vårt kännetecken. Vi har ett brett utbud av moderna centrala kommersiella lokaler i attraktiva lägen. Vi investerar och är en aktiv part i stadsutveckling på alla våra verksamhetsorter.