Investerare

Genom att vara en aktiv fastighetsägare och en engagerad partner med tydlig närvaro i våra städer, skapar vi tillväxt i bolaget. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen. Genom ett växande kassaflöde och god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital.

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

 

KVARTALSRAPPORTER

Kvartalsrapport Q1

Hyresintäkterna fortsätter öka, uthyrningsgraden förbättras och vår finansiella position stärks. Belåningsgraden är nere på 56,7 procent och soliditeten ökar till 35,3 procent.

Vi arbetar för att vara det självklara valet av hyresvärd i våra städer genom att göra skillnad. Att tillhandahålla mer än bara area blir allt viktigare. Genom att lyssna på och förstå våra hyresgästers och våra städers behov, skapa flyttkedjor och bygga attraktiva mötesplatser skapar vi även mervärden. Det är hållbar stadsutveckling som skapar tillväxt för oss och för våra aktieägare.
Presentation Q1 2018

 

Bokslutskommuniké 2017 

Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 822 mkr och överskottsgraden ökade till 64 procent, vilket var bättre än årets målsättning. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie vilket motsvarar en höjning med 45 procent.

Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare även 2018.
Presentation Q4 2017

 

 

Kvartalsrapport Q3 

Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare. Förvaltningsresultatet ökade med 54 procent och överskottsgraden uppgick till 64 procent. Nettouthyrningen för kvartalet är fortsatt stark, 13 mkr, och summerar för perioden till 45 mkr (24), vilket visar att vårt fokus på uthyrning ger resultat. 

 

 

 

Kvartalsrapport Q2

2016 var det resultatmässigt starkaste året i vår historia, och vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 har startat ännu bättre. Ett stort affärsfokus, positiva effekter från bra och många uthyrningar samt vårens förvärv lyfter förvaltningsresultatet, vilket ger förutsättningar för ännu mer tillväxt.
 
Andra kvartalet var mycket händelserikt med både transaktioner och nya uthyrningar. Förvaltningsresultatet ökade med hela 56 procent, jämfört med samma period föregående år, och kassa ödet stärktes till 389 mkr (281) tack vare ökad uthyrning, e ektivare förvaltning och en större portfölj. 

 ____________________________________________________________________________

ÅRSREDOVISNINGAR 

Årsredovsining 2017

Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltningsresultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent.

 

 

 

 

  ____________________________________________________________________________

IR-KONTAKT

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

 

#Enkla #Nära #Aktiva 

Ta del av rapporter, pressmeddelanden och nyheter

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng