Umeå

Umeå är en av Sveriges snabbast växande städer med en befolkningsökning om drygt 15 procent mellan åren 2000 och 2015. 

Kommunens mål är att ha 200 000 invånare år 2050 och ser en attraktiv och levande stad som en viktig framgångsfaktor. Tillväxten ligger stadigt på cirka 1 100 nya arbetstillfällen och runt 750 nya företag per år. Umeå universitet är fortsatt mycket populärt och både söktrycket och antal studenter har ökat markant. Universitetsområdet ska därför utökas och knytas ännu tydligare till övriga staden. Det finns också planer på att utveckla en funktionell science park på universitetsområdet, där utbildning, forskning, entreprenörer och företag kan samverka. Landsting, kommun, universitet och näringsliv samarbetar för att möjliggöra satsningen.

Det byggs fler lägenheter än på många år och kommunen ska enligt översiktsplanen möjliggöra för 2 000 nya bostäder per år. Flera av innerstadens gator omvandlas för att skapa mer utrymme för grönområden, gång-, cykel- och kollektivtrafik. Umeå bygger därmed vidare på idén om 5-kilometersstaden, den täta staden. Idén går ut på att göra det enklare att låta bilen stå när all service finns inom fem kilometers radie. Arbetet med att utöka Umeå Airports kapacitet pågår. Dels för att möta det ständigt ökande antalet resenärer och dels de behov som regionen väntas få i framtiden. Dessutom görs en stor infrastruktursatsning som ska koppla ihop Umeå i öst-västlig riktning. Den inkluderar bland annat en ny ringled för att minska biltrafiken i stan. Sedan 1980-talet har Umeå alltmer profilerat sig som kulturcentrum. Stan är känd för sitt kreativa klimat och var bland annat europeisk kulturhuvudstad 2014.

125 080 Befolkning
33 Antal fastigheter
175 tkvm Uthyrningsbar yta
3 248 mkr Marknadsvärde
I närheten av UMEÅ Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng