Investerare

Genom att vara en aktiv fastighetsägare och en engagerad partner med tydlig närvaro i våra städer, skapar vi tillväxt i bolaget. Sedan starten 2005 har vi haft en kontinuerlig tillväxt i fastighetsportföljen. Genom ett växande kassaflöde och god lönsamhet ger vi våra aktieägare en hög utdelning och stabil avkastning på eget kapital.

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

 

KVARTALSRAPPORTER


Bokslutskommuniké 2018

Diös bokslutskommuniké för 2018 har offentliggjorts den 14 februari 2019.

Klockan 09:30 samma dag hölls en webbsänd telefonkonferens där vd Knut Rost och IR Johan Dernmar presenterade rapporten. Presentationen hölls på engelska och kan även ses i efterhand.
Länk till webbsändningen: Diös bokslutskommuniké

Presentation (pdf)

 

 


Kvartalsrapport Q3

Förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och belåningsgraden förbättras och uppgår
till 54,6 procent. Vår ambition är att miljöcertifiera alla våra fastigheter som en del av
vår stadsutvecklingsstrategi.

Att utveckla befintliga ytor samt att skapa nya där infrastrukturen redan är etablerad är långsiktigt hållbart. Som den marknadsledande aktören i alla våra städer har vi stora möjligheter att driva denna utveckling. Vår position är unik och jag ser med stora förhoppningar på alla de hr> möjligheter vi har att fortsätta skapa värde för våra aktieägare, hyresgäster och våra städer.

 

 


Kvartalsrapport Q2

Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden och belåningsgraden förbättras till 55,8 procent. Fastighetsvärdet överstiger nu 20 mdr.

Vi är helt övertygade om att platsen är nyckeln. För oss som fastighetsägare med stark närvaro i stadskärnan handlar det om att skapa nya miljöer för konsumtion som i en allt högre frekvens kan förändras. Vårt starka kassaflöde tillsammans med vår unika position, genom våra centrala fastigheter, ger oss de bästa förutsättningarna för att skapa attraktiva platser för fortsatt tillväxt

Under kapitalmarknadsdagarna i Båstad presenterade vi vår syn på hur vi vill utveckla stadskärnan för att bli en mer attraktiv och hållbar plats. Se presentationen här

 


Kvartalsrapport Q1

Hyresintäkterna fortsätter öka, uthyrningsgraden förbättras och vår finansiella position stärks. Belåningsgraden är nere på 56,7 procent och soliditeten ökar till 35,3 procent.

Vi arbetar för att vara det självklara valet av hyresvärd i våra städer genom att göra skillnad. Att tillhandahålla mer än bara area blir allt viktigare. Genom att lyssna på och förstå våra hyresgästers och våra städers behov, skapa flyttkedjor och bygga attraktiva mötesplatser skapar vi även mervärden. Det är hållbar stadsutveckling som skapar tillväxt för oss och för våra aktieägare.


Presentation Q1 2018

 


 

ÅRSREDOVISNINGAR 

Årsredovsining 2017

Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltningsresultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent.

 

 

 

 

 


 

IR-KONTAKT

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

 

#Enkla #Nära #Aktiva 

Ta del av rapporter, pressmeddelanden och nyheter

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng