Investerare

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i våra städer. Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I DIÖS

DIVERSIFIERAT FASTIGHETSBESTÅND
- Ett omfattande och diversifierat fastighetsbestånd ger en riskspridning mellan olika marknader, hyresgäster och branscher. Det verkar resultatutjämnande över tid. Vårt breda utbud ger oss  även goda möjligheter att erbjuda våra hyresgäster nya lokaler när deras behov eller verksamhet förändras.

ATTRAKTIV DIREKAVKASTNING
- Aktiens direktavkastningen är bland den högsta i branschen. Enligt utdelningspolicyn ska cirka 50 procent av årets resultat efter skatt, exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjuten skatt, delas ut till aktieägarna.

VÄDETILLVÄXT GENOM ÖKAT KASSAFLÖDE
- Vårt mål är att kassaflödes per aktie ska växa med minst 5 procent årligen. Det ska vara ett resultat av en effektiv förvaltning, energibesparande åtgärder, lönsamma investeringar och en hyresgästinriktad organisationHÄNDELSER

ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman 2019 kommer hölls den 23 april på Verket i Östersund. Protokoll och handlingar från årsstämman återfinns här.

Q1 PRESENTATION

Diös delårsrapport jan - mar 2019 offentliggjodes kl. 12.00 den 23 april 2019

Klockan 16:00 samma dag hölls en webbsänd telefonkonferens där vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar rapporten. Presentationen hölls på engelska.
Länk till webbsändningen: Diös Q1-presentationAKTIEN

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.


 

IR-KONTAKT

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

 

#Enkla #Nära #Aktiva 

Ta del av rapporter, pressmeddelanden och nyheter

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng