Investerare

Vår strategi är stadsutveckling. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande utvecklar vi både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i våra städer. Då kan vi skapa Sveriges mest attraktiva platser och bygga långsiktiga värden för våra hyresgäster, våra ägare och för oss själva.

TRE SKÄL ATT INVESTERA I DIÖS

UNIK POSITION
- Som den marknadsledande privata fastighetsägaren i våra städer har vi stor påverkanskraft. Genom nära relationer med beslutsfattare och andra aktörer driver vi tillväxt. En tillväxt som visar sig i högre hyror, stigande marknadsvärden och lägre vakanser. Ett centralt och diversifierat bestånd medför flexibilitet och möjlighet till konvertering vid förändrad efterfrågan.

STARKA STABILA KASSAFLÖDEN
- Sedan 2013 har kassaflödet per aktie ökat med 80 procent. Ett väldiversifierat bestånd och en bra mix av hyresgäster ger stabila intäktsströmmar. 27 procent av intäkterna kommer från offentlig verksamhet.

SPÄNNANDE PROJEKTPORTFÖLJ
- Genom att utveckla nya och befintliga lokaler skapar vi högre fastighetsvärden och stigande kassaflöde men framförallt ökade flöden av människor i staden. Det skapar attraktiva platser som positivt påverkar kringliggande verksamheter. Vi har 100 000 kvm under produktion och ytterligare 100 000 kvm i tidiga skeden.HÄNDELSER

SFF - Kapitalmarknadsdag 24 augusti

Presentation från vårt samägda finansieringsbolag SFFs kapitalmarknadsdag den 24 augusti. Respektive ägarbolag ger en kort presentation av sitt bolag där vår CFO Rolf Larsson presenterar Diös. 

 

Q2 PRESENTATION

Diös delårsrapport jan - jun 2020 offentliggjordes kl. 07.00 den 3 juli 2020.

 

Klockan 08:00 samma dag hölls en webbsänd telefonkonferens där vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterade rapporten. Presentationen är på svenska.
Mer information

ÅRSSTÄMMA 2020

Diös årsstämma hölls den 16 juni 2020. 
Vd-anförande och Mer information AKTIEN

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.


 

IR-KONTAKT

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

 

#Enkla #Nära #Aktiva 

Ta del av rapporter och pressmeddelandenFör att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng