Återköpsprogram

Diös styrelse meddelade den 19 mars 2020 att man enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019 inleder ett återköpsprogram av egna aktier. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Datum
Aggregerad daglig 
volym (antal aktier)
Viktat genomsnitts-
pris
per dag (SEK)
Totalt transaktions-
värde
per dag (SEK)
Utestående 
aktier

netto
Aktier 
ägda
av
Diös
2020-03-20
144 418
65,4876
9 457 588
134 077 020
441 418
2020-03-19
297 000
64,1881
19 063 866
134 221 438
297 000

 

Pressmeddelanden

2020-03-19  Diös inleder återköp av egna aktier

2020-03-27  Återköp av egna aktier under perioden 19-27 mars
                        Bilaga. Specifikation återköpta aktier perioden 19-27 mars

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng