Återköpsprogram

Diös styrelse meddelade den 19 mars 2020 att man enlighet med beslut av årsstämman den 23 april 2019 inleder ett återköpsprogram av egna aktier. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att längst intill årsstämma 2020 förvärva egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Datum

Aggregerad daglig
volym (antal aktier)

Viktat genomsnitts-
pris
per dag (SEK)

Totalt transaktions-
värde
per dag (SEK)

Utestående
aktier

netto

Aktier
ägda
av
Diös

2020-03-20

144 418

65,4876

9 457 588

134 077 020

441 418

2020-03-19

297 000

64,1881

19 063 866

134 221 438

297 000

 

Pressmeddelanden

2020-03-19  Diös inleder återköp av egna aktier

2020-03-27  Återköp av egna aktier under perioden 19-27 mars
                        Bilaga. Specifikation återköpta aktier perioden 19-27 mars

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng