Finansiella rapporter

 • Delårsrapport jan-jun 2019

  Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas och ökar med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Överskottsgraden ökar tack vare både högre hyresnivåer och minskade kostnader.

  Läs online Ladda ner
 • Delårsrapport jan-mar 2019

  Vi fortsätter leverera. Intäkterna ökar och vi har god kontroll på både operativa och finansiella kostnader. Med vårt starka kassaflöde investerar vi för fortsatt tillväxt i våra städer.

  Läs online Ladda ner
 • Årsredovisning 2018

  Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt

  Läs online Ladda ner
 • Bokslutskommuniké 2018

  Årets resultat är bra! Lönsamma investeringar och en tydligare position ger oss rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.

  Läs online Ladda ner
 • Delårsrapport jan-sep 2018

  Förvaltningsresultatet ökar med 7 procent och belåningsgraden förbättras och uppgår till 54,6 procent.

  Läs online Ladda ner
 • Delårsrapport jan-juni 2018

  Förvaltningsresultatet fortsätter att stärkas genom ökade hyresintäkter och effektiv förvaltning. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 procent för perioden

  Läs online Ladda ner
 • Delårsrapport jan-mars 2018

  Hyresintäkterna fortsätter öka, uthyrningsgraden förbättras och vår finansiella position stärks. Belåningsgraden är nere på 56,7 procent och soliditeten ökar till 35,3 procent.

  Läs online Ladda ner
 • Årsredovisning 2017

  Resultatutvecklingen under 2017 var stark. Vi stärker förvaltningsresultatet med 53 procent, i stort sett alla nyckeltal förbättras och vi höjer utdelningen till våra aktieägare med 45 procent.

  Läs online Ladda ner
 • Hållbarhetsbilaga 2017

  Detta material innehåller kompletterande information till hållbarhetsrapporteringen i årsredovisningen för 2017.

  Ladda ner
 • Delårsrapport januari - september 2017

  Vår starka resultatutveckling fortsätter. Kassaflödet ökar till följd av en hög uthyrningstakt och därigenom ökade intäkter, vilket skapar tillväxt och fortsatt hög direktavkastning till våra aktieägare.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Juni 2017

  Resultatmässigt var 2016 det starkaste året i vår historia, vi kan nu konstatera att första halvåret 2017 startat ännu bättre.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Mars 2017

  Förvaltningsresultatet ökar med 50 procent. En större fastighetsportfölj, en organisation som levererar och ett minskat finansnetto lyfter resultat och kassaflöde till nästa nivå.

  Ladda ner
 • Årsredovisning 2016

  "Vi levererar ett rekordstarkt resultat 2016, på en marknad med hög tillväxt. Vår strategi står fast och vi är idag i en bättre position än någonsin att leverera hög service och god avkastning." - Knut Rost, vd Diös Fastigheter

  Ladda ner
 • Bokslutskommuniké 2016

  Starkaste resultatet någonsin vilket tillsammans med stora förvärv skapar nya möjligheter. Styrelsen föreslår en ökad utdelning om 26 procent.

  Ladda ner
 • Delårsrapport januari - september 2016

  Våra nyckeltal stärks och årets mål är inom räckhåll. För perioden uppgår uthyrningsgraden till 89,6 procent och överskottsgraden till 61,6 procent. Samtliga finansiella nyckeltal går åt rätt håll.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Juni 2016

  Förvaltningsresultatet för perioden förbättras och är det starkaste någonsin samtidigt som uthyrningsgraden och överskottsgraden stärks.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Mars 2016

  Förvaltningsresultatet för första kvartalet överträffar förra årets med 18 procent och fastighetsportföljen utvecklas enligt vår strategi.

  Ladda ner
 • Årsredovisning 2015

  "För tio år sedan startade Diös resan för att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Med det starkaste förvaltningsresultatet någonsin kan jag stolt konstatera att framgångsresan fortsätter." Knut Rost, vd Diös Fastigheter

  Ladda ner
 • Bokslutskommuniké 2015

  Vi redovisar det starkaste förvaltningsresultatet någonsin, upp 21 procent, och vi fortsätter att leverera enligt vår strategi. Det långsiktiga substansvärdet ökar med 9 procent, till 63 kr per aktie, och styrelsen föreslår en utdelning som motsvarar 4,7 procents direktavkastning.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - September 2015

  Diös Fastigheter redovisar ett av sina starkaste förvaltningsresultat någonsin, 383 mkr (323). Med fortsatt fokus på uthyrning och hyresgästrelationer bygger vi vidare på visionen att bli den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Juni 2015

  "Inslagen strategi med en mer koncentrerad marknad, en hög investeringsnivå i om- och tillbyggnader, fullt fokus på hyresgästrelationer och en tydligare organisationsstruktur, ger positiva effekter. Periodens förvaltningsresultat uppgick till 254 mkr (207) och överskottsgraden till 58,8 procent (58,0)." Knut Rost, VD Diös Fastigheter

  Ladda ner
 • Delårsrapport Januari - Mars 2015

  "Det senaste året har vi upplevt ett ökat intresse för norra Sverige med fler fastighetsaktörer och högre krav från både hyresgäster och medarbetare. Sammantaget är detta en sund utveckling som vi står väl rustade för." Knut Rost, VD Diös Fastigheter

  Ladda ner
 • Årsredovisning 2014

  "Ännu ett händelserikt år har passerat. Med större fokus på en mer effektiv förvaltning, både när det gäller geografi, ekonomi och teknik, har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition." Knut Rost, VD Diös Fastigheter

  Ladda ner

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng