Grön finansiering

Hållbara städer är den enda vägen framåt!

Vår strategi är stadsutveckling med målet att skapa Sveriges mest attraktiva platser. Med en unik position genom vårt centralt belägna fastighetsbestånd, vår geografiska diversifiering och vårt tydliga kassaflödesfokus levererar vi stabil lönsamhet och tillväxt. Vårt ansvarsfulla företagande handlar om ett helhetsperspektiv på ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi arbetar aktivt för att förändra vårt eget beteende vilket bidrar till positiv påverkan, och i förlängningen inspirerar och motiverar våra intressenter att göra detsamma. Vi vill bidra till ett bättre klimat och tryggare städer samtidigt som vi skapar nya möjligheter för affärsverksamheter och nya mötesplatser för människor.

Genom grön finansiering adderar vi ytterligare ett ben till helheten runt vårt ansvarsfulla företagande.

Vårt gröna ramverk

Vårt gröna ramverk sätter villkoren för vilka tillgångar och projekt som kan finansieras genom gröna obligationer och gröna certifikat

Vårt certifikatprogram

Vårt certifikatprogram omfattas av det gröna ramverket. Vi kommer använda likviden från våra gröna certifikat för att finansiera fastigheter, projekt och andra hållbara investeringar.

Second opinion från Cicero

För att säkerställa att det gröna ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Cicero granskat vårt gröna ramverket med det starka betyget Medium Green.Årsrapporter

Årsrapport 2019Investerarpresentation

Presentation från investerarlunch den 20 sep 2019Utestående grön finansiering

  Nominellt belopp, mkr
Gröna obligationer -
Gröna företagscertifikat -
Gröna banklån 350
Total grön finansiering -
   
Kvalificerade gröna tillgångar    1 475
Kvarvarande grönt låneutrymme 1 125
   
Investerad grön överlikvid -
 Per 9 nov 2020

 

Vill du veta mer om vårt ansvarsfulla företagande?

Läs mer här

 


För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng