17 november 2017

Johanna Olofsson -      Hållbarhetsansvarig

Genom att aktivt utveckla och förvalta fastigheter genom hållbara arbetssätt och med en nära relation till våra hyresgäster skapar vi tillväxt och innehåll i våra städer

Titel:
Hållbarhetsansvarig

Ålder:
31

Utbildning:
Civilingenjör energiteknik

Tidigare arbetsplatser
Hudiksvallsbostäder     
     

Hur många år på Diös:
Började maj 2014

Några andra titlar på Diös innan:
Energioptimerare

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

Jag har fullt upp. Frågor kan komma från alla håll och det händer ofta att dagen inte blir som planerat. Under hösten har vi dels färdigställt de fastighetscertifieringar vi påbörjat samt att vi drivit ett utvecklingsprojekt om hur vi ska jobba med certifieringar framöver. Förberedelser för olika seminarium kan ta lite tid, det gäller att vara påläst när man ska prata inför andra. Ansvarsfullt företagande och antikorruption har varit på temat de senaste gångerna. Utöver det så lägger jag en del tid på hållbarhetsrapportering under vissa delar av året.

Vad betyder våra ledord #nära #enkla #aktiva för dig? 

Jag tycker att det är bra att utgå ifrån enkla, nära, aktiva när man ska ta sig an nya uppgifter. Till exempel kan det handla om att titta på syftet med nya arbetssätt eller anledningen till att man måste kunna erbjuda hållbara lösningar till hyresgäster.

 

Vad kommer bli det nästa stora skiftet i fastighets/byggbranschen?

Förändrade krav och önskemål från våra intressenter får oss att tänka i nya banor och det gäller att vara på tårna för att kunna erbjuda det som efterfrågas idag eller till och med imorgon. Det är inte bara hyresgästernas önskningar vi vill kunna möta, vi måste också kunna locka rätt medarbetare, finansiärer och andra bra samarbetspartners.

Jag tror att hållbarhetsfrågorna tillsammans med digitalisering är det som kommer påverka hur vi våra nya erbjudanden och affärsmodeller kommer att se ut och utvecklas framöver. Delningsekonomi är en stark trend och delningstjänster som ploppar upp är ofta kopplade till hållbarhet och digitalisering. Det tror jag är en trend som kommer att påverka alla branscher.

Vad  kommer bli de viktigaste erbjudandena som våra hyresgäster frågar efter?

Vårt viktigaste erbjudande är att vi kan vara öppna och flexibla i de samarbeten, uthyrningar, anställningar som vi gör och faktiskt möta den efterfrågan som finns. Vi måste vara medveten om hur eller åtminstone att efterfrågan ständigt förändras. 

Snabba förändringar innebär att vi behöver utveckla lokaler som är enkla att anpassa efter hyresgästernas önskemål. Lokalerna behöver också kunna erbjuda fler tjänster.

Hur ser Diös till att vi är en ansvarsfull aktör i branschen?

Genom att vara öppna med hur vi arbetar och utvecklas, att vår ambition är att bli bättre varje dag. Vi måste ha ett helhetsperspektiv på det vi gör, till exempel en ombyggnation i centrum påverkar inte bara den person eller det företag som ska använda lokalen.

Vi måste även tänka på hur det påverkar människor och miljö runt omkring. Kommer förändringen att skapa nya rörelsemönster och i så fall vem påverkas av det? Vad gör vi med material som rivs ut och vilka nya material stoppar vi in? Vi behöver också ta hänsyn till nya förutsättningar till följd av klimatförändringar.

Om du fick önska dig 3 saker till stadskärnan i din stad, vad skulle det vara för saker?

  1. Stadsnära odling eller grönområden
  2. Cykelparkering under tak
  3. Fler mysiga innergårdar med café och restauranger

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng