17 november 2017

KRISTINA GRAHN-PERSSON - CHEF HÅLLBARA AFFÄRER

Vi är övertygade om att vår strategi kring hållbar stadsutveckling kommer att resultera i tillväxt för våra hyresgäster, våra städer och inte minst för oss själva.

Hur vi utvecklats som hållbart företag?

Vi har haft ett intensivt, roligt och utvecklande år inom Diös. Jag tycker att vi har tydliggjort kopplingen mellan hållbarhetsfrågorna och vår stadsutvecklingsstrategi på ett bra sätt.

Att ta ansvar för en hållbar verksamhet är högt på agendan och involverar alla på Diös. Utifrån vårt engagemang i Global Compact har vi under året tagit ett steg i att utbilda och höja kunskapen kring antikorruptionsfrågor. Fastighetsbranschen är en riskbransch och därför är det viktigt att alla vet vad som gäller och hur vi ska agera. Detta är något vi också tydliggjort i vår uppförandekod.

Att få löpande kompetensutveckling blir allt viktigare i en snabbt föränderlig värld. Därför fortsätter vi utveckla vår interna utbildningsplattform Diös Academy. Vi är övertygade om att det är en framgångsfaktor för att vara en långsiktig och attraktiv arbetsgivare.

Att vi är duktiga på alla aspekter av hållbarhet och tillvaratar digitaliseringens möjligheter är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla nya affärsmodeller, förstår våra hyresgästers utmaningar och fortsätta göra bra affärer i framtiden.

VILKA UTMANINGAR SER DU FRAMÖVER?

Utmaningen ligger i att vässa vår förmåga att snabbt ställa om och utveckla verksamhet och medarbetare utifrån nya behov och identifiera nya möjligheter att utvecklas affärsmässigt.

Digitalisering är ett stort fokusområde för oss just nu där vi ser smarta fastigheter och andra digitala lösningar som verktyg för att ställa om till ett mer hållbart företagande.

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng