Malin borres - fastighetstekniker

Tack vare sitt intresse för energi- och miljöfrågor sökte sig Malin Borres till Energiteknikerprogrammet vid högskolan i Dalarna. Två års studier ledde till en projektanställning och idag arbetar hon som fastighetstekniker på Diös. Hon brinner för människor och miljö och jobbar hårt för att göra skillnad – varje dag. Hon trivs bra i sin roll som fastighetstekniker på Diös, mycket till följd av bolagets ambition att arbeta hållbart med smart stadsutveckling.

MALIN BORRES - FASTIGHETSTEKNIKERN MED FOKUS PÅ ENERGI OCH MILJÖ 

Som fastighetstekniker är ingen dag den andra lik och timmarna fylls med varierande arbetsuppgifter, allt från ett mer tekniskt arbete med de olika systemen till att mer handgripligt ta hand om felanmälningar och sköta driften av de olika fastigheterna. Under hösten 2017 blev Diös det första bolag inom branschen att lyfta sin driftorganisation genom att påbörja arbetet med att certifiera samtliga fastighetstekniker. Certifiering syftar till att höja kompetensen för att kunna leverera service och drift av högre kvalitet som gynnar både fastigheterna och hyresgästerna.

- Satsningen bidrar med kompetens och självförtroende till hela organisationen. Genom att ha välutbildad personal kvalitetssäkrar vi våra fastigheter och arbetar aktivt med smart stadsutveckling på flera plan, säger Malin.

De varierade arbetsuppgifterna i kombination med kontakten med hyresgäster och entreprenörer menar Malin är det bästa med hennes yrke. Den största utmaningen ligger i svårigheten att förutse problem som kan uppstå.

- I och med att arbetet är brett och varierat händer det att jag ställs inför uppgifter jag tidigare inte stött på. Då är det viktigt att vara kreativ och lösningsorienterad och fokusera på möjligheterna istället för det som känns svårt.  Jag känner att min roll på Diös är viktig. Vi strävar efter att underlätta för våra hyresgäster med hjälp av smarta lösningar som är långsiktigt hållbara för både fastigheterna och miljön, säger Malin. 

Fritiden spenderar Malin med sin familj som består av maken Calle och deras två söner Oscar och Martin. På deras gård i Uvnäs finns även två hästar som Malin tränar med drömmen att i framtiden tävla med. Ambitionen och målmedvetenheten som hästintresset innebär speglas även i arbetslivet, där Malin strävar efter att få jobba ännu mer med energieffektivisering.

- Något jag uppskattar med att jobba på Diös är att det finns en lyhördhet inom företaget, mina chefer vet vart jag vill nå och jag ges förutsättningar att utvecklas. Trots att det är ett stort bolag upplever jag att det finns en god samhörighet där alla lyfter varandra och strävar mot samma mål, avslutar Malin.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng