Nora Lundblad - miljösamordnare

Hennes stora engagemang i miljöfrågor, i synnerhet kopplat till samhällsutveckling, ledde Nora Lundblad in på rollen som miljösamordnare. Tack vare miljöintresset och ett starkt driv är hon idag den som ansvarar över Diös miljöcertifieringar av nya och befintliga fastigheter.

- Att driva hållbarhetsfrågor för våra tio tillväxtstäder är något jag verkligen trivs med och brinner för. Diös har en stark framåtanda och målmedveten ambition att lyfta miljöfrågor högre upp på verksamhetens agenda. Jag ges goda förutsättningar att arbeta fram tillvägagångssätt som ska hjälpa bolaget att nå en sådan hållbar förvaltning som möjligt, säger Nora.

NORA LUNDBLAD - FRILUFTSÄLSKAREN SOM BRINNER FÖR HÅLLBARHET

Det råder inga tvivel om att Nora känner sig hemma i sin roll som miljösamordnare. Hon berättar att det kan vara tufft att jobba med miljöfrågor på grund av dess komplexitet i att det inte finns några enkla lösningar. Det gäller att inte stirra sig blind på problemen utan försöka vara kreativ och se möjligheter i allt. Ett allmänt intresse för omvärlden tycker hon är en viktig egenskap när det kommer till miljöarbete.

- Jag jobbar mycket med omvärldsbevakning för att hela tiden hålla mig uppdaterad i frågor som potentiellt kan påverka Diös hållbarhetsarbete. Genom att arbeta proaktivt har jag löpande koll på förändringar i omvärlden och kan ligga steget före, säger Nora.    

Arbetet med att sätta ett hållbart avtryck i städernas utveckling är en förmån som Nora menar känns både viktig och rolig. Hon lyfter strategin smart stadsutveckling som ett användbart verktyg, speciellt sett ur ett bredare samhällsperspektiv, när det kommer till att verka för en mer hållbar framtid.

- Jag vill fungera som ett stöd och inspiration till bolaget att hela tiden utveckla hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att vi försöker öka medvetenheten kring miljöproblem och aktivt jobbar för att bli bättre. För mig är det också viktigt att se att det sker förbättringar och komma ihåg att även det lilla gör skillnad på lång sikt, säger Nora.

Nora har en kandidatexamen i miljövetenskap efter tre års studier på Ekoteknikprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Förutom sitt intresse för miljön tycker hon om all typ av friluftsliv och har en stor kärlek för djur. Kanske var det därför hon landade i just i natursköna Frösön där hon idag har privilegiet att både bo och arbeta.

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng