Peter Tholén - ProjektutvecklarE

PETER THOLÉN - PROJEKTUTVECKLAREN SOM AKTIVT UTVECKLAR DIÖS TILLVÄXTSTÄDER

Den målmedvetna och drivna projektutvecklaren Peter Tholén har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom olika områden i byggbranschen. Han hade under en tid haft ögonen på Diös när han fick veta att bolaget skulle utöka sin verksamhet genom att tillsätta ytterligare en projektutvecklare som skulle driva bolagets nya inriktning: att bygga nytt. Med en längtan hem till Jämtland och en ny yrkesroll var valet självklart - en era på trettio år i Skåne avslutades för att en ny tillvaro i Östersund skulle ta form. 


- Jag brinner för byggbranschen och att följa processen från idé till färdigställt bygge. Diös är en aktiv och framåt aktör i fastighetsbranschen där bygg och produktion tar allt större plats, något som motiverar mig och ger spännande förutsättningar när det kommer till arbetet med stadsutveckling och förnyelse, säger Peter Tholén.

Peter leder för närvarande två stora projekt; ombyggnationen av Wasahuset i Gävle och nyproduktionen av Clarion-hotellet i Sundsvall. Han betonar vikten av att ha förmåga att tänka både kort- och långsiktigt kring projekten och menar att tålamod och långsiktighet är egenskaper att hålla hårt i som ansvarig för stora byggnationer. 

- Den största utmaningen som projektutvecklare är att få alla bitar att falla på plats inom ramarna för det gemensamma målet. Jag är omgiven av kunniga projektmedarbetare vilket är en viktig förutsättning för att lyckas. Det är också viktigt att bolaget har resurser att genomföra projekt på ett hållbart sätt, dels ekonomiskt men framförallt miljömässigt, säger Peter.

Med en spännande projektportfölj planerar bolaget att fortsätta öka fastighetsbeståndet genom nyproduktion och fortsatt utveckling av befintliga fastigheter. På senare år har fokus riktats allt mer mot att etablera och bibehålla goda relationer, vilket Peter menar har skapat en trygg och stabil grund för bolaget att växa på nu när en ny inriktning börjar ta form.

- Nu är vi igång med byggprocesser i flera av våra städer vilket leder till att nya spännande kvarter kommer tillskapas. Det allra viktigaste för oss är att skapa rätt produkt som gör hyresgästerna nöjda. Det är en utmaning att möta alla önskemål när det kommer till utvecklingsarbeten, men jag upplever att de flesta tycker att förändringarna som sker är roliga och bidrar till något spännande för staden, säger Peter.

På sin fritid tycker Peter om att sysselsätta sig med uteaktiviteter av olika slag, på vintern blir det flera turer till fjällen för att åka skidor och på sommaren föredrar han att vara ute på sjön. Han trivs som allra bäst när dessa aktiviteter görs i sällskap av familjen som består av makan Anna, deras barn Isak, Noa och Ida samt hunden Lill-Babs.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng