Årsstämma 2020

Årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) hölls tisdagen den 16 juni 2020, kl. 13.00 på Clarion Hotel Grand, Östersund. Handlingar, förinspelade anförande och stämman i sin helhet finns tillgängligt nedan.

Inspelning från Diös årsstämma 2020.

 


Vd-anförande

 

HANDLINGAR

Protokoll från stämman

Kallelse
Förslag till dagordning
Revisorsyttrande enligt 8kap 54§ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag till beslut samt motiverande yttrande
Styrelsens förslag till beslut

Fullmaktsformulär
Poströstningsformulär


Vid frågor kontakta gärna:

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng