Årsstämma 2019

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, tisdagen den 23 april 2019, kl. 13.00 på Verket, Prästgatan 50, Östersund.

Anmälan har nu stängt. Vi frågor kontakta eller avanmälan, kontakta Johan Dernmar, IR-ansvarig, 010-470 95 20


HANDLINGAR

Kallelse
Förslag till dagordning
Revisorsyttrande enligt 8kap 54§ aktiebolagslagen
Valberedningens förslag till beslut samt motiverande yttrande
Styrelsens förslag till beslut

Presentation av styrelseledamöterna


Vägbeskrivning

En vägbeskrivning till Verket finns här


Vid frågor kontakta gärna:

Johan Dernmar
IR-ansvarig
010-470 95 20

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng