Bolagsstyrningsrapport

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Östersund som bedriver verksamhet i främst norra Sverige.

Diös aktie är upptagen till handel på Nasdaq OMX Stockholm och styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, bolagets styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras bland annat av svensk aktiebolagslag, gällande bolagsordning, Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter och svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2019 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2018 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2017 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2016 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2015 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2014 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2013 (PDF)

Bolagsstyrningsrapport 2012 (PDF)

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng