Styrelse

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Styrelsen består för närvarande av sex ordinarie ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Bolagets verkställande direktör ska närvara vid styrelsemöten men ingår inte i styrelsen. Bolagets revisorer ska vara inbjuden att delta vid styrelsesammanträden där årsredovisningen behandlas och ska alltid delta vid de styrelsemöten där beslut fattas avseende delårsrapport för det första halvåret respektive bokslut.

Utöver det konstituerande sammanträdet ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år.

Bob Persson
Styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2007, född 1950.

Nuvarande funktion: Styrelseordförande och delägare i Persson Invest.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Uppdrag, däribland koncernchef, inom Persson Invest.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i NHP Eiendom samt Persson Norge AS.
Utbildning: Ekonomistudier, Umeå universitet.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 20,7 miljoner aktier via bolaget AB Persson Invest. 300 000 direktägda aktier.

Ragnhild Backman
Styrelseledamot sedan 2011, född 1963.

Nuvarande funktion: Vd Backmans Fastighetsutveckling AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Förvaltningschef Piren.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Almi Företagspartner Mitt AB, samt ledamot i AB Övikshem, Castanum Förvaltning AB, Malux AB och Fastighetsägarna Sverige.
Utbildning: Civilingenjör, KTH.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 40 000 direktägda aktier.

Anders Nelson
Styrelseledamot sedan 2017, född 1969. 

Nuvarande funktion: Affärsutvecklingschef Backahill AB. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vd Backahill AB, Försäljning & Marknad Perstorp AB, Produktchef Becton & Dickinson
Övriga styrelseuppdrag: Extern vd för Båstadtennis & Hotell AB. 
Utbildning: BBA Management, University of Arkansas at Little Rock, USA.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare. 

Aktieinnehave i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 14,1 miljoner aktier via bolaget Backahill Inter AB. 2 900 direktägda aktier.

Eva Nygren
Styrelseledamot sedan 2018, född 1955. 

Nuvarande funktion: Senior rådgivare.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Direktör Investering på Trafikverket, vd och koncernchef Rejlers, vd Sweco Sverige.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Brandkonsulten AB, styrelseledamot i Swedavia AB, JM AB, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB och NRC Group ASA. Tidigare styrelseledamot för Norrporten.
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare.
Aktieinnehave i Diös Fastigheter: 350 direktägda aktier, 1 150 aktier via bolag

Peter Strand
Styrelseledamot sedan 2019, född 1971. 

Nuvarande funktion: Vd för Swedish Logistic Property AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Vd för fastighetsbolagen Victoria Park AB, Annehem Fastigheter AB och Tribona AB samt ledande befattningar inom fastighetbolagen Drott och Akelius.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Fridab AB, BrainLit AB Adma Förvaltning AB.
Utbildning: Civilingenjör, Lunds tekniska högskola.
Beroendeställning: Oberoende i förhållande till Bolaget och till dess ägare. 
Aktieinnehave i Diös Fastigheter: 10 000

Tobias Lönnevall
Styrelseledamot sedan 2020, född 1980.

Nuvarande funktion: Senior Investment Manager på Nordstjernan AB sedan 2009 med ansvar för flertalet noterade portföljinnehav.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Via Nordstjernans uppdrag varit styrelseordförande i KMT Precision Grinding AB och styrelseledamot i Ramirent Plc.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Attendo AB där han också är ordförande i investeringskommittén och ersättningskommittén, samt medlem av revisionskommittén. 
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Beroendeställning:
 Oberoende i förhållande till Bolaget men inte till dess ägare.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 13,6 miljoner aktier via bolaget Nordstjernan AB.

Tomas Mellberg (arbetstagarrepresentant)
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2012, född 1959.

Nuvarande funktion: Projektcontroller, Diös.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Internrevisor och redovisningsansvarig Skanska, ekonom Hallström & Nisses Fastigheter samt Norrvidden Fastigheter.
Övriga styrelseuppdrag: Inga uppdrag.
Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå universitet.
Beroendeställning:
Beroende i förhållande till Bolaget och men inte till dess ägare.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 1 800 direktägda aktier.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng