Styrelse

Diös styrelse väljs årligen på ordinarie årsstämma. Uppdraget för samtliga ledamöter gäller för tiden till dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

Styrelsen består för närvarande av fem ordinarie ledamöter samt en arbetstagarrepresentant. Bolagets verkställande direktör ska närvara vid styrelsemöten men ingår inte i styrelsen. Bolagets revisorer ska vara inbjuden att delta vid styrelsesammanträden där årsredovisningen behandlas och ska alltid delta vid de styrelsemöten där beslut fattas avseende delårsrapport för det första halvåret respektive bokslut.

Utöver det konstituerande sammanträdet ska styrelsen sammanträda minst sex gånger per år.

 

Bob Persson

Styrelseordförande sedan 2011 och ledamot sedan 2007, född 1950.

Nuvarande funktion: Styrelseordförande och delägare i Persson Invest.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Uppdrag, däribland koncernchef, inom Persson Invest. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Volvofinans, NHP Eiendom samt Bergvik Skog AB.
Utbildning: Ekonomistudier, Umeå universitet. 
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 200 000 direktägda aktier. 
Indirekt ägande om 20,7 miljoner aktier via bolaget AB Persson Invest.

 

 

Anders Bengtsson

Styrelseledamot sedan 2011, född 1963

Nuvarande funktion: Styrelseledamot och partner i Bengtssons Tidnings AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: 20 år som vd i små och medelstora företag samt ett flertal år som managementkonsult för bland annat Semcon. 
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Scandinavian Biogas Fuels International, Nordic Iron Ore samt i ett antal fastighetsutvecklingsprojekt.
Utbildning: MBA från Monterey Institute of International Studies, USA. 
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 6,8 miljoner aktier via Bengtssons Tidnings Aktiebolag. 

 

 

Ragnhild Backman

Styrelseledamot sedan 2011, född 1963.

Nuvarande funktion: Vd Byggnads AB O. Tjärnberg, Backmans Fastighets och Företagsutveckling. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Förvaltningschef Piren. 
Övriga styrelseuppdrag: Vice ordförande Fastighetsägarna MittNord samt ledamot i Malux AB och Fastighetsägarna Sverige. 
Utbildning: Civilingenjör, KTH.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 22 140 direktägda aktier.

 

   

Anders Nelson

Styrelseledamot sedan 2017, född 1969. 

Nuvarande funktion: Vd Backahill AB. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Försäljning & Marknad Perstorp AB, Produktchef Becton & Dickinson
Övriga styrelseuppdrag: Extern vd för Båstadtennis & Hotell AB. 
Utbildning: BBA Management, University of Arkansas at Little Rock, USA. 
Aktieinnehave i Diös Fastigheter: Indirekt ägande om 14,1 miljoner aktier via bolaget Backahill Inter AB.

 

   

Eva Nygren

Styrelseledamot sedan 2018, född 1955. 

Nuvarande funktion: Styrelseproffs
Tidigare arbetslivserfarenhet: Direktör Investeringar på Trafikverket, vd och koncernchef Rejlers, vd Sweco Sverige.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande Brandkonsulten AB, styrelseledamot i Uponor OY, JM AB, Troax Group AB, Ballingslöv International AB, Nye Veier AS, Tyréns AB och Nobelhuset AB. Tidigare styrelseledamot för Norrporten.
Utbildning: Arkitekt, Chalmers Tekniska Högskola.
Aktieinnehave i Diös Fastigheter: 350 direktägda aktier, 1 150 aktier via bolag

 

 

Tomas Mellberg 
(arbetstagarrepresentant)

Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) sedan 2012, född 1959.

Nuvarande funktion: Projektcontroller, Diös. 
Tidigare arbetslivserfarenhet: Internrevisor och redovisningsansvarig Skanska, ekonom Hallström & Nisses Fastigheter samt Norrvidden Fastigheter. 
Övriga styrelseuppdrag: Inga uppdrag. 
Utbildning: Ekonomlinjen, Umeå universitet.
Aktieinnehav i Diös Fastigheter: 1 800 direktägda aktier.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng