Ansvarsfullt företagande

För oss innebär ansvarsfullt företagande att vi ska driva en långsiktig hållbar affärsmodell där verksamhetens tillväxt, utveckling och roll i samhället är central. Genom att vara ekonomiskt lönsamma skapar vi arbetstillfällen, sysselsätter leverantörer, betalar skatt och levererar god avkastning till våra aktieägare. Vi tar ansvar i våra relationer genom god affärsetik och ett löpande antikorruptionsarbete. Vi följer FN:s Global Compact.

Global Compact

Diös har undertecknat FN:s Global Compact. Global Compact omfattar tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Läs mer på www.unglobalcompact.org

SE VÅR RAPPORTERING & INTYG 

GDPR

Diös värnar om sina kunder och anställdas integritet och genomförde under 2017 en genomlysning över samtliga processer som berör personuppgifter. Vi säkerställer att dessa uppgifter behandlas på ett ansvarsfullt vis och i enlighet med GDPR. Rutiner för gallring, korrigering, utlämning och incidenthantering tagits fram och en Dataskyddsansvarig har utsetts och utbildats.

Antikorruption

Under 2017 startade vi upp ett internt arbete för att öka medvetenheten och minska riskerna för oegentligheter inom bolaget. Vi vill att alla medarbetare ska känna sig trygga att göra schyssta affärer och val i alla lägen.
SE VÅRA POLICYS

Vår visselblåsartjänst.

Visselblåsartjänsten kan användas för att lämna information om du misstänker att något som inte är i linje med våra värderingar och policies kan du anmäla detta anonymt här: 
LÄNK TILL VISSELBLÅSARTJÄNSTEN

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng