Hållbar energi i Sundsvall

Diös arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen på samtliga av våra fastigheter. I Sundsvall har vi tagit ett stort grepp om frågan på vår fastighet Norrmalm (Metropol) i Sundsvall där vi har haft ett energiprojekt som resulterat ibland annat en ny värmepumpsanläggning och byggnation av en solcellsanläggning.

Metropol – Sundsvall

Diös arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen på samtliga av våra fastigheter.
I Sundsvall har vi tagit ett stort grepp om fastigheten Norrmalm och de senaste åren drivit flera projekt för att minska energianvändningen och testa nya energikällor.

Bergvärme och frikyla

Hösten 2015 driftsatte vi Västernorrlands största bergvärmeanläggning på fastigheten, den förser idag fastigheten med kyla, värme och varmvatten. Anläggningen sparar cirka 1 000 MWh/år vilket motsvarar ungefär halva fastighetens energianvändning. Anläggningen består av fyra värmepumpar som är anslutna till 24 stycken borrhål á 240 m djupa. Tack vare det stora vattenflödet i berget kan vi plocka upp extra mycket energi ur borrhålen. Anläggningen ersätter de system med fjärrvärme och kylmaskiner som tidigare fanns i fastigheten.

I samband med installationen av anläggningen genomfördes omfattande åtgärder med att injustera värme och ventilationssystem för att ytterligare optimera driften och öka komforten för hyresgästerna.

1 000 kvm solceller

Under hösten 2017 monterade vi en knappt 1000 kvadratmeter stor solcellsanläggning på taket på fastigheten som kommer att tas i drift under våren 2018.  Anläggningen beräknas tillföra fastigheten 140 MWh ren solel per år vilket motsvarar över 10 procent av fastighetens årliga elanvändning. Solcellsanläggningen innebär att vi genom att själva producerar förnyelsebar el kan minska andelen köpt elenergi till fastigheten.

Den moderna anläggningen är en av de största i Sundsvall och vårt första solcellsprojekt. Det är ett viktigt steg i Diös arbete med en hållbar förvaltning. Förhoppningsvis kommer projektet att ge bra erfarenheter och leda till att vi kan installera fler solcellsanläggningar runt om i våra städer.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng