Hållbar stadsutveckling

Vi vill vara med och skapa städer där företag vill etablera sig och växa samt där människor vill bo, arbeta och umgås under lång tid framöver.

Som största privata fastighetsägare i flera av våra städer har vi stora möjligheter att påverka stadsrummet när vi utvecklar vårt fastighetsbestånd. Förändrade beteenden innebär att vi måste vara på tårna för att kunna erbjuda det som efterfrågas och utveckla nya affärsmodeller. 

Erbjudanden

- Fastighetscertifiering

En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM.
 

Våra certifierade byggnader 

Hittar du här.

 

GREENBUILDING är en certifiering för energieffektivisering. Kravet är att sänka energianvändningen med 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. GreenBuilding har en kontrollpunkt.

MILJÖBYGGNAD är en certifiering som ställer krav på både energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen kan användas för nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad har cirka 15 kontrollpunkter.

BREEAM IN-USE är en internationell certifiering för befintlig bebyggelse. I BREEAM In-Use kan man välja att certifiera tre olika delar; fastigheten, förvaltningen och hyresgästen. Certifieringen behandlar miljöparametrar som till exempel energi, hälsa, transport, material och utsläpp.

 

SE VÅRA POLICYS

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng