Hållbar stadsutveckling

Vi vill vara med och skapa städer där företag vill etablera sig och växa samt där människor vill bo, arbeta och umgås under lång tid framöver.

Som största privata fastighetsägare i flera av våra städer har vi stora möjligheter att påverka stadsrummet när vi utvecklar vårt fastighetsbestånd. Förändrade beteenden innebär att vi måste vara på tårna för att kunna erbjuda det som efterfrågas och utveckla nya affärsmodeller.

 

Erbjudanden

- Fastighetscertifiering
En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEAM.
 

Våra certifierade byggnader

FASTIGHET CERTIFIERING ÅR KOMMENTAR    
Mörviken   2:102, Åre GreenBuilding 2009      
Stenstaden   1:14, Sundsvall GreenBuilding 2016      
Intagan   1, Borlänge GreenBuilding 2016      
Barberaren   7, Östersund Miljöbyggnad (Silver) 2015 Verifierades under 2017    
Norrmalm   1:24, Sundsvall GreenBuilding 2017      
Norr   23:5, Gävle GreenBuilding 2017      
Hjorten   5, Skellefteå GreenBuilding 2017      
Humlan   6, Luleå GreenBuilding 2017      
Högom   3:186, Sundsvall GreenBuilding 2018      
Stranden   19:5, Mora GreenBuilding 2018      
Bryggeriet   1, Sundsvall BREEAM In-Use (Pass) 2017 Förvärvad under 2017    
Skandia   1, Sundsvall BREEAM In-Use (Good) 2017 Förvärvad under 2017    
Kajan   18, Luleå Miljöbyggnad (Silver) 2016 Förvärvad under 2017    
Björken   8, Falun BREEAM In-Use (Very Good) 2019      
Teatern   6, Falun BREEAM In-Use (Good) 2019      
Fryshuset   2, Sundsvall BREEAM In-Use(Very Good) 2019      
Stenstaden   1:14, Sundsvall BREEAM In-Use(Good)  2019      

Kommunalmannen   4 (hus A), Östersund

BREEAM In-Use (Very Good) 2019      
Åkeriet   11, Östersund BREEAM In-Use (Very Good) 2019      
Arken 8,   Östersund  BREEAM In-Use (Good) 2019      
Kräftan   6, Östersund BREEAM In-Use (Very good) 2019      
Åkeriet   11, Östersund GreenBuilding 2017      

 

GREENBUILDING är en certifiering för energieffektivisering. Kravet är att sänka energianvändningen med 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. GreenBuilding har en kontrollpunkt.

MILJÖBYGGNAD är en certifiering som ställer krav på både energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen kan användas för nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad har cirka 15 kontrollpunkter.

BREEAM IN-USE är en internationell certifiering för befintlig bebyggelse. I BREEAM In-Use kan man välja att certifiera tre olika delar; fastigheten, förvaltningen och hyresgästen. Certifieringen behandlar miljöparametrar som till exempel energi, hälsa, transport, material och utsläpp.

 

SE VÅRA POLICYS

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng