Hållbar stadsutveckling

Vi vill vara med och skapa städer där företag vill etablera sig och växa samt där människor vill bo, arbeta och umgås under lång tid framöver.

Som största privata fastighetsägare i flera av våra städer har vi stora möjligheter att påverka stadsrummet när vi utvecklar vårt fastighetsbestånd. Förändrade beteenden innebär att vi måste vara på tårna för att kunna erbjuda det som efterfrågas och utveckla nya affärsmodeller.

 

Erbjudanden

- Fastighetscertifiering
En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns ett flertal certifieringssystem världen över. Diös Fastigheter jobbar utifrån tre miljöcertifieringar, GreenBuilding, Miljöbyggnad och BREEM.
 
 

Våra certifierade byggnader

FASTIGHET

CERTIFIERING

ÅR

KOMMENTAR

Mörviken 2:102, Åre

GreenBuilding

2009

 

Stenstaden 1:14, Sundsvall

GreenBuilding

2016

 

Intagan 1, Borlänge

GreenBuilding

2016

 

Barberaren 7, Östersund

Miljöbyggnad (Silver)

2015

Verifierades under 2017

Norrmalm 1:24, Sundsvall

GreenBuilding

2017

 

Åkeriet 11, Östersund

GreenBuilding

2017

 

Norr 23:5, Gävle

GreenBuilding

2017

 

Hjorten 5, Skellefteå

GreenBuilding

2017

 

Humlan 6, Luleå

GreenBuilding

2017

 

Högom 3:186, Sundsvall

GreenBuilding

2018

 

Stranden 19:5, Mora

GreenBuilding

2018

 

Bryggeriet 1, Sundsvall

BREEAM In-Use (Pass)

2017

Förvärvad under 2017

Skandia 1, Sundsvall

BREEAM In-Use (Good)

2017

Förvärvad under 2017

Kajan 18, Luleå

Miljöbyggnad (Silver)

2016

Förvärvad under 2017

 

GREENBUILDING är en certifiering för energieffektivisering. Kravet är att sänka energianvändningen med 25 procent jämfört med tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. GreenBuilding har en kontrollpunkt.

MILJÖBYGGNAD är en certifiering som ställer krav på både energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen kan användas för nyproduktion och i befintlig bebyggelse. Miljöbyggnad har cirka 15 kontrollpunkter.

BREEAM IN-USE är en internationell certifiering för befintlig bebyggelse. I BREEAM In-Use kan man välja att certifiera tre olika delar; fastigheten, förvaltningen och hyresgästen. Certifieringen behandlar miljöparametrar som till exempel energi, hälsa, transport, material och utsläpp.

 

SE VÅRA POLICYS

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng