Vägen mot hållbara städer

Fyra fokusområden

Vi har valt att dela upp vår väg mot mer hållbara städer i fyra fokusområden: Miljö och klimat, Välmående städer, Schyssta affärer och Engagerade medarbetare. Varje område har sina väsentliga hållbarhetsfrågor, utmaningar och mål som beskrivs närmare på respektive sidor.

 

Organisation

Under 2020 tillsatte vi en hållbarhetschef med ansvar för att ytterligare driva på vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhetschefen ansvarar för att driva och utveckla det övergripande hållbarhetsarbetet och den långsiktiga strategin.

Ansvar i vardagen

Genom att öka medvetenheten bland våra medarbetare i frågor som miljöfarliga byggmaterial, klimatutsläpp, energioptimering, jämställdhet och integration tas bättre beslut i hela verksamheten. Vi vill dessutom skapa en ökad medvetenhet och engagemang bland medarbetarna som sprider sig långt utanför den egna organisationen. Som marknadsledande aktör kan vi driva en positiv och hållbar utveckling av våra städer. Ingen hållbarhetsutmaning kommer att lösas av ett enskilt företag. Det är därför väsentligt att vi har förmåga att skapa relationer och vara öppna för att utveckla nya och befintliga samarbeten. Att följa gällande lagar och krav för ett publikt bolag som Diös är givetvis ett minimikrav. Genom skatter, avgifter och en långsiktig lönsam affärsmodell bidrar vi till vårt välfärdssystem.

Klimatutmaningen

För oss är klimatfrågan högst prioriterad. Av FN:s globala utvecklingsmål är klimatfrågan mest akut och där ser vi störst möjlighet att påverka. Vårt långsiktiga mål om netto-nollutsläpp till senast 2045 är ett mål som innehåller både utmaningar, möjligheter och förmodligen lösningar vi idag inte känner till. Vår utgångspunkt vid förbättringsarbete är alltid oss själva. Vi ser över våra byggprojekt, ställer om rutiner inom förvaltningen och förändrar våra energivanor. Därefter funderar vi på hur vi kan påverka beslut utanför vår egen verksamhet. Tillsammans med våra hyresgäster kan vi titta på tekniska lösningar för att optimera driften av deras verksamhet tillsammans med uppvärmningen av fastigheten.


”Det handlar om att ta ansvar för vår påverkan på nuvarande och kommande generationer.”

– Hållbarhet handlar om att ta ansvar för hur vi påverkar nuvarande och kommande generationer och därifrån bedriva en framtidssäkrad och långsiktig verksamhet. Det dagliga arbetet styrs av en genomarbetad hållbarhetsstrategi och kombineras med strategiska beslut och investeringar som tillsammans driver utvecklingen framåt. Genom effektiva och välskötta fastigheter framtidssäkrar vi vårt erbjudande och våra tillgångar. Det är positivt för aktieägare, hyresgäster, samhället och inte minst klimatet.” Johanna Olofsson, Hållbarhetschef

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng