Våra fordon

Vi värnar om miljön och skapar förutsättningar för att minska miljöpåverkan, i våra tio prioriterade städer, genom att installera Vattenfalls lösning InCharge. Det innebär att cirka 700 laddplatser kommer att etableras på lättillgängliga platser under en period av tre år. I kombination med det byts hela bilparken successivt ut mot elbilar för att fortsätta arbeta på ett grönt och hållbart sätt.

Utvecklingen av laddplatser för elbilar ligger inom ramen för Diös hållbarhetsplan och strategi kring stadsutveckling. Laddstationerna kommer att vara förberedda för semisnabb laddning på 22 kW varav de flesta kommer att installeras vid kommersiella lokaler och kunna användas av anställda och besökare.

Utöver satsningen på laddplatser byter vi successivt ut våra servicebilar till elbilar för att ta ytterligare ansvar som en hållbar aktör. I slutet av 2018 var hälften av Diös servicebilar utbytta mot elbilar.

- Våra beteenden förändras och utvecklingen av elbilar går snabbt, vilket leder till att efterfrågan på laddstationer har ökat snabbt både bland hyresgäster och medarbetare. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer genom att skapa förutsättningarna. Vi är glada över att halva vår bilpark nu består av eldrivna bilar som vi kan ladda i våra egna laddstationer med 100% grön el, säger Kristina Grahn Persson, chef affärsstöd, Diös.

Läs en intervju med Diös miljöansvarig Johanna Persson här.
Läs en intervju med Diös chef för affärsstöd, Kristina Grahn Persson, här. 

 

 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng