Felanmälan

Vi finns tillgängliga för att åtgärda uppkomna fel och serviceärenden i den fastighet där du bor eller hyr en lokal av oss. Felanmälan öppnar klockan 07.00 och stänger kl 17.00. Sommartid (16/5 till 31/8): kl. 07:00-16:00 


Felanmälan bostad

Akut felanmälan - Ring 0771-40 30 22

Vi har bemanning dygnet runt för akuta ärenden. Vad är akut? Om du uppskattar att det föreligger direkt hot om skada på personer, fastighet eller egendom är det akut.


Felanmälan bostad

bostÄDER

Behöver du ha hjälp att åtgärda något i din bostad eller tillhörande utrymmen i fastigheten?

Felanmälan via webben

Fyll i felanmälan så detaljerat du kan så kommer vi att kontakta dig för åtgärd. Felanmälan som kommer in via webben hanteras måndag - fredag kl 07.00-17.00. Sommartid (16/5 till 31/8): kl. 07:00-16:00

Felanmälan via telefon: 0771-40 30 22

Felanmälan som kommer in via telefon tas emot alla dagar, dygnet runt.Felanmälan bostad

LokalER

Behöver du ha hjälp att åtgärda något i er lokal eller tillhörande utrymmen i fastigheten?

Felanmälan via webben

Fyll i felanmälan så detaljerat du kan så kommer vi att kontakta dig för åtgärd. Felanmälan som kommer in via webben hanteras måndag - fredag kl 07.00-17.00. Sommartid (16/5 till 31/8): kl. 07:00-16:00

Felanmälan via telefon: 0771-40 30 22

Felanmälan som kommer in via telefon tas emot alla dagar, dygnet runt. 

 

Vad händer med din felanmälan?

När du har registrerat din service- och felanmälan via webbformuläret eller via telefon kommer följande att hända:

- Vår kundservice tar emot din felanmälan. Därefter får du en bekräftelse på registrerad felanmälan via SMS och/eller e-post, förutsatt att du angivit ditt mobilnummer och/eller e-postadress. Vi återkopplar till dig inom två arbetsdagar från den arbetsdag då felanmälan registrerades.

- Din felanmälan går sedan vidare till våra fastighetsskötare för åtgärd.

- När fastighetsskötaren påbörjar ditt ärende kommer du att få en bekräftelse på att arbetet är påbörjat vi SMS och/eller e-post.

- När ditt ärende är åtgärdat får du bekräftelse som även innehåller information om vilken åtgärd som vidtagits.

Exempel på SMS-bekräftelse