Gävle

Gävle har ett attraktivt läge med närhet till både Arlanda, huvudstaden och havet. 

Befolkningstillväxten ökar varje år och kommunen passerade i år 100 000 invånare. Målet är att vara 120 000 invånare år 2030 och för det behöver cirka 10 000 bostäder byggas, varav cirka 8 000 i Gävle stad. Nybyggnationerna är koncentrerade till stadens centrala delar med närhet till kollektivtrafik och service. Under 2018 kommer en ombyggnation av Å-rummet, som är utrymmet vid Gavleån mellan Centralbron och Rådmansbron längs Norra Strandgatan, att påbörjas. Syftet är att förbättra kontakten mellan stad och vatten, öka tillgängligheten till vattnet och fisket samt förbättra för gångoch cykeltrafik. 

I de anrika hamnkvarteren vid Gavleåns mynning växer det unika bostadsområdet Gävle Strand fram med cirka 1 200 nya bostäder.

I Gävle verkar runt 7 000 företag i olika storlekar och inom många branscher. Gävle Hamn som är ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, container- och kombitrafik utgör hjärtat för ostkustens importoch exporttillväxt. Enligt kommunens miljömål ska Gävle vara en klimatneutral kommun år 2050. Ett steg på vägen är ombyggnationen av Centrumhållplatsen i centrala Gävle, som ska göra det enklare att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik.

100 603 Befolkning
40 Antal fastigheter
217 tkvm Uthyrningsbar yta
1 977 mkr Marknadsvärde
I närheten av GÄVLE Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng