Om Diös

Med cirka 347 fastigheter, en uthyrningsbar yta om cirka 1 580 000 kvm och ett marknadsvärde som uppgår till cirka 19 mdkr är Diös norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår marknad sträcker sig från Borlänge i söder till Luleå i norr. Diös Huvudkontor ligger i Östersund och Diös aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap. 

Karriär

Medarbetarna avgör vår framgång. I möten med hyresgäster och vår omvärld är det medarbetarna som är Diös. Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter är viktiga för oss.

Läs mer

Energi och Miljö

Diös Fastigheter driver ett aktivt miljö- och energiarbete. Vi erbjuder ursprungsmärkt el, miljöklassade fastigheter och gröna hyresavtal. Vi jobbar aktivt för att minska energianvändningen.

Läs mer

Bolagsstyrning

Diös Fastigheter AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Östersund som bedriver verksamhet i främst norra Sverige.

Läs mer

För våra leverantörer

Det finns många dotterbolag inom Diös och därför behöver vi ha vissa rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Läs mer

Om Diös

Vision

Vi är den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

Affärsidé

Diös Fastigheter ska med lokal närvaro äga och utveckla både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Vi ska skapa långsiktiga värden med hyresgästen i centrum genom att agera ansvarsfullt och hållbart.

Mål

Avkastning på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst 6 procentenheter. 

Utdelning till bolaget aktieägare ska uppgå till cirka 50 procent av resultatet efter skatt exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjuten skatt.

Historik

Diös Fastigheter föddes när ett antal investerare träffades i Åre under våren 2005. Namnet kommer från ett tidigare bygg- och fastighetsbolag grundat av Anders Diös 1921. Företagsnamnet förknippades redan när vi tog över det med positiva värden som kvalitet och seriositet.

2006 noterades vår aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Small Cap. Från 2012 återfinns vår aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm, lista Mid Cap.

Följ oss

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Diös Fastigheter via våra sociala kanaler.

Facebook   LinkedIn