Energi och miljö

Diös Fastigheter driver ett aktivt miljö- och energiarbete. Vi erbjuder ursprungsmärkt el, miljöklassade fastigheter och gröna hyresavtal. Vi jobbar aktivt för att minska energianvändningen.

Vårt mål är att utsläppen av koldioxid ska minska med tre procent och energiförbrukningen med fem procent årligen. Vi har kontinuerlig planerad energioptimering, mätbara miljömål och återvinningsplan. Genom våra aktiva miljöval tar vi ansvar för de resurser som utnyttjas. Det är bra för miljön, dig som hyresgäst och Diös.

Våra erbjudanden värnar om miljön


Ursprungsmärkt el

Vi köper enbart ursprungsmärkt el, det är ett aktivt val för miljön. Ursprungsmärkningen är en garanti för att elen kommer från förnybara energikällor; vindkraft, vattenkraft biomassa och solkraft. Diös Fastigheter är en stor aktör och elköpare. Genom att köpa ursprungsmärkt el bidrar vi till att minska efterfrågan på icke-förnyelsebara källor som orsakar utsläpp av växthusgaser. Vi har minskat koldioxidutsläpp fån el och värme med nära 80 procent sedan vi gick över till ursprungsmärkt el.

Mer om ursprungsmärkt el


Grönt Hyresavtal

Vi erbjuder våra hyresgäster Grönt Hyresavtal. Det innebär vi arbetar tillsammans med dig som hyresgäst för att minska energiförbrukning i er verksamhet och i fastigheten. Grönt hyresavtal är en bilaga till lokalhyresavtalet och bygger på ett gemensamt arbete med bland annat: energikartläggning av fastigheten och lokalen, användning av miljövänliga material vid t ex ombyggnad eller vid renhållning och källsortering av avfall. Med Grönt Hyresavtal bidrar du till minskad klimatpåverkan, du får lägre driftskostnader, förbättrad lönsamhet och stärkt varumärke.

Mer om gröna hyresavtal


Miljöcertifierade fastigheter

Arbetet med miljöcertifierade fastigheter pågår kontinuerligt. Flera av våra fastigheter är certifierade enligt märkningarna GreenBuilding och Miljöbyggnad. Båda är starka varumärken och miljömärkningar för byggnader med låg energiförbrukning. I en certifiering bedöms förutom energianvändning, vattenanvändning, material, inomhusklimat med mera. Diös Fastigheter har som mål att certifiera en till två fastigheter per affärsområde och år.

Mer om våra miljöcertifierade fastigheter

Vi ökar takten med miljöarbetet

- Nu ökar vi takten i vårt miljöarbete. Vårt arbete med GreenBuilding och att vi enbart köper ursprungsmärkt el är två konkreta exempel på att vi tagit ett stort kliv framåt när det gäller vårt miljöarbete, säger Lars-Göran "Bången" Andersson, energiansvarig för Diös Fastigheter AB.

Läs artikel