Våra hyresgäster

Vi vill utvecklas tillsammans med våra hyresgäster. Vår målsättning är att ha en långsiktig relation med våra hyresgäster och när hyresgästens verksamhet förändras och nya behov uppstår ska vi vara med och underlätta den förändringen.

Alla våra hyresgäster har olika behov och krav och som aktiv fastighetsägare är vår utmaning och drivkraft att på ett effektiv sätt matcha deras lokalbehov genom hela deras resa.

Läs mer om några av våra hyresgäster som har utvecklats tillsammans med oss.

Skräddarsydda lokaler för skandinavisk hälsovård

- Möjligheten att skräddarsy ett kontor anpassat för vår verksamhet vägde tyngst när vi skulle välja nya lokaler men även läget nära tågstationen var betydelsefullt, säger Marie Öhrstedt, vice vd för Skandinavisk Hälsovård AB i Borlänge.

Läs mer

Sweco i GreenBuilding i Luleå

- Vi är ett företag som jobbar med att utveckla hållbara städer därför vill vi också finnas och verka i hållbara lokaler. För Sweco är miljöfrågorna väldigt viktiga, säger Annika Benton, tillförordnad chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.

Läs mer