Centrumhandel

Vi finns i stadskärnan och är ett handlingskraftigt fastighetsbolag med stort engagemang. Vi investerar och jobbar aktivt för stadsutveckling på alla våra verksamhetsorter. Intresset bland företagen att etablera sig på våra orter stärks om det finns ett attraktivt levande centrum.

Vi har lokaler för butik, restaurang, kafé med mera i såväl gallerior som utmed gågatorna. På flera av våra orter är vi idag den största ägaren av kommersiella lokaler.

Tillsammans med företrädare för kommunerna, lokala nätverk och andra företag jobbar vi för levande attraktiva centrum. Som fastighetsbolag har vi filosofin att ett levande centrum behöver människor som också bor i stadskärnan, därför har vi även centrala bostäder.

Vi har flera utvecklingsprojekt i gång på våra verksamhetsorter. Nedan finns några exempel på hur vi vill jobba praktiskt med stadsutveckling.

  • Använda outnyttjade markområden till att bygga nya fastigheter som kompletterar utbudet.
  • Utveckla och modernisera befintliga fastigheter och lokaler.
  • Skapa fler centrala, moderna och attraktiva bostäder.
  • Planera befintligt fastighetsbestånd utifrån tanken om en bra hyresgästmix och erbjuda nya möjligheter för befintliga och framtida hyresgäster.
  • Bjuda in nyckelaktörer som tillsammans med oss kan utveckla stadskärnan.

Våra gallerior

Våra gallerior erbjuder ett varierat utbud med mode, café, restaurang, inredning och annan service. Som vår hyresgäst står du i fokus och våra centrumledare gör allt för att din verksamhet ska utvecklas.

Läs mer

Handel

Butikslokaler i stadskärnan är vårt kännetecken. Vi har ett brett utbud av moderna och centrala lokaler i attraktiva lägen.

Läs mer

Vilka lokalbehov har ert företag?

Våra uthyrare har full koll på orten, utbudet och vilka anpassningar av lokalen som kan göras för att ni ska trivas. Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte eller ta en titt direkt på våra lediga lokaler.

Våra uthyrare