Ny huvudansvarig revisor för Diös

Diös har den 1 september anställt en ny IT-chef som är närstående till huvudansvarig revisor. Mot denna bakgrund har Deloitte, i dialog med Diös styrelse och valberedning, ersatt den nuvarande huvudansvarige revisorn, Lars Helgesson, med Richard Peters för att säkerställa att något hot mot Deloittes oberoende inte uppstår. Richard Peters har bred erfarenhet av revision av fastighetsbolag bland annat som huvudansvarig revisor för Wihlborgs Fastigheter AB. 

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 347 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng