Åre

Affärschef Johan Fryksborn om Åre

 

För att Åre ska bli en hållbar året-runt-destination krävs det en ekonomisk tillväxt även vid sidan av turismen. Målet är att turismen ska fortsätta växa, med övriga näringar som bidragande motorer. Genom att utveckla våra fastigheter på ett sätt som kan locka helt nya verksamheter till Åre bidrar vi till att göra orten ännu mer attraktiv att bo och verka i. Bland annat ser vi goda möjligheter att locka företag från storstadsregionerna med en helt unik arbetsmiljö som gör det möjligt att kombinera en vanlig arbetsdag med exempelvis skidåkning eller downhillcykling.

Ett lyckat exempel är konceptet HouseBe i fastigheten Totten (Årekompaniet). I samarbete med dem har vi byggt om en före detta sjukhusbyggnad till attraktiva kontorslokaler. Byggnaden har utvecklats till Åres nya mötesplats för företagande och erbjuder ett spämnande helhetskoncept med bland annat företagarfrukostar och föreläsningar. HouseBe:s genomslag stärker inte bara den specifika byggnadens utan hela Årekompaniets attraktivitet.

Just nu bygger vi också ut fastigheten Mörviken 2:91, med Konsum och Systembolaget, för att ytterligare stärka området kring Produkthuset som handelsplats.

Den stora lockelsen är fortfarande skidåkningen men destinationens utvecklingsarbete är inriktat på att locka fler besökare året runt. Åre har under de senaste åren haft en positiv utveckling när det gäller såväl besöksstatistik som investeringar i besöksnäringen. Kommunen jobbar framgångsrikt med att integrera nyanlända då de betraktar integrationen som en kärnfråga för tillväxt. Hälften av de nyanlända har idag arbete eller praktikplats. När det gäller bostäder och nybyggnation är Åre en het marknad. Det byggs inte bara bostadsrätter för turister utan även hyresrätter för fast boende. Det finns också planer på nya butiksytor både i centrala Åre och i Björnänge. I februari 2019 står Åre för tredje gången värd för alpina VM och återigen kommer omvärldens intresse för orten att ge mervärden i form av nyinvesteringar, ny- och ombyggnation samt sysselsättning

11 268 Befolkning
6 Antal fastigheter
30 tkvm Uthyrningsbar yta
427 mkr Marknadsvärde
I närheten av ÅRE Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng