Umeå

Affärschef Göran Fonzén om Umeå

Vi har en väldigt stark tro till Umeås tillväxt och vill aktivt bidra till utvecklingen. Våra branschkollegor har tagit stora kliv i rätt riktning och tillsammans med dem vill vi fortsätta definiera, modernisera och profilera stadskärnan.

För att öka koncentrationen av antalet hyresgäster i stan skapar vi ytor för besöksnäring, handel och kontor. Vi koncentrerar oss framför allt på centrumnära fastigheter och ser bland annat stora möjligheter att utveckla kvarteren i området kring Västra Esplanaden. Området står inför en stor förvandling, från genomfartsled till levande stadsgata med fler grönytor och mer handel. Vi ser stora möjligheter att utveckla gatan från älven och uppåt genom att vidareutveckla våra åtta fastigheter.

Vi planerar också en påbyggnad av Sagagallerian samt ett helt nytt hyreshus med elva våningar alldeles intill. Även i kvarteret Vale vid Vasaplan planerar vi en påbyggnad och ytterligare ett nytt högvåningshus med cirka 95 lägenheter. Genom att bygga på höjden istället för på bredden bidrar vi tillförtätningen av staden. Likaså bidrar vi till en ännu mer attraktiv och levande stadskärna genom att mixa bostäder, kontor, handel och service i samma byggnader.

Kommunens mål är att ha 200 000 invånare år 2050 och ser en attraktiv och levande stad som en viktig framgångsfaktor. Tillväxten ligger stadigt på cirka 1 100 nya arbetstillfällen och runt 750 nya företag per år. Umeå universitet är fortsatt mycket populärt och både söktrycket och antal studenter har ökat markant. Universitetsområdet ska därför utökas och knytas ännu tydligare till övriga staden. Det finns också planer på att utveckla en funktionell science park på universitetsområdet, där utbildning, forskning, entreprenörer och företag kan samverka. Landsting, kommun, universitet och näringsliv samarbetar för att möjliggöra satsningen.

Det byggs fler lägenheter än på många år och kommunen ska enligt översiktsplanen möjliggöra för 2 000 nya bostäder per år. Flera av innerstadens gator omvandlas för att skapa mer utrymme för grönområden, gång-, cykel- och kollektivtrafik. Umeå bygger därmed vidare på idén om 5-kilometersstaden, den täta staden. Idén går ut på att göra det enklare att låta bilen stå när all service finns inom fem kilometers radie. Arbetet med att utöka Umeå Airports kapacitet pågår. Dels för att möta det ständigt ökande antalet resenärer och dels de behov som regionen väntas få i framtiden. Dessutom görs en stor infrastruktursatsning som ska koppla ihop Umeå i öst-västlig riktning. Den inkluderar bland annat en ny ringled för att minska biltrafiken i stan. Sedan 1980-talet har Umeå alltmer profilerat sig som kulturcentrum. Stan är känd för sitt kreativa klimat och var bland annat europeisk kulturhuvudstad 2014.

125 080 Befolkning
33 Antal fastigheter
175 tkvm Uthyrningsbar yta
3 248 mkr Marknadsvärde
I närheten av UMEÅ Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng