Gävle

Affärschef Jenny Nyblom om Gävle

Vi jobbar för att stärka vår fastighetsportfölj ytterligare i centrala Gävle, både via förvärv och utveckling av befintligt bestånd. Vi vill koncentrera handeln till vissa delar av stan, för att skapa en kompaktare och tydligare stadskärna.

Det långsiktiga målet om 120 000 invånare år 2030 innebär att det behövs betydligt fler bostäder, vilket går i linje med vår utveckling av till exempel Wasahuset. Där kommer vi att renovera och omvandla större lägenheter till toppmoderna tvåor och treor. För att klara befolkningsmålet krävs också nyproduktion. Bland annat nämns områdena Kungsbäck och Näringen i diskussionen. Eftersom vi är etablerade i dessa områden är det självklart för oss att vara delaktiga i processen.

Uthyrningen till Region Gävleborg under 2017 var betydelsefull för oss. Region Gävle- borg ska riva äldre delar av sjukhuset och upp- föra en ny modern vårdbyggnad på sjukhus- området, ett projekt som beräknas pågå till 2023. Som ett led i detta har delar av den administrativa verksamheten flyttat till vår fastighet i Kungsbäck. Det finns många planer för området de kommande åren och det är glädjande att vi har kunnat fylla fastigheten med en verksamhet som tillför liv och rörelse. Det ger oss dessutom en trygghet och möjlig- heter för fortsatta satsningar i området.

Befolkningstillväxten ökar varje år och kommunen passerade i år 100 000 invånare. Målet är att vara 120 000 invånare år 2030 och för det behöver cirka 10 000 bostäder byggas, varav cirka 8 000 i Gävle stad. Nybyggnationerna är koncentrerade till stadens centrala delar med närhet till kollektivtrafik och service. Under 2018 kommer en ombyggnation av Å-rummet, som är utrymmet vid Gavleån mellan Centralbron och Rådmansbron längs Norra Strandgatan, att påbörjas. Syftet är att förbättra kontakten mellan stad och vatten, öka tillgängligheten till vattnet och fisket samt förbättra för gångoch cykeltrafik. 

I de anrika hamnkvarteren vid Gavleåns mynning växer det unika bostadsområdet Gävle Strand fram med cirka 1 200 nya bostäder.

I Gävle verkar runt 7 000 företag i olika storlekar och inom många branscher. Gävle Hamn som är ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, container- och kombitrafik utgör hjärtat för ostkustens importoch exporttillväxt. Enligt kommunens miljömål ska Gävle vara en klimatneutral kommun år 2050. Ett steg på vägen är ombyggnationen av Centrumhållplatsen i centrala Gävle, som ska göra det enklare att ta sig till och från centrum med kollektivtrafik.

100 603 Befolkning
40 Antal fastigheter
217 tkvm Uthyrningsbar yta
1 977 mkr Marknadsvärde
I närheten av GÄVLE Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng