Sundsvall

Affärschef Sofie Stark om Sundsvall

Sundsvall har en stor, vacker stadskärna med en enorm tillväxtpotential. Vi vill höja stadskärnans status genom att förtäta staden med mer handel, ett ökat serviceutbud samt fler bostäder och moderna kontor. Vi tror också på att skapa en naturlig början och ett naturligt slut på innerstaden.

Ett väldigt spännande projekt är vårt kommande hotellbygge Riverside som sker i samarbete med Nordic Choice Hotels och arkitekterna Krook & Tjäder. Hotellet som kommer att ligga precis vid Selångersån bidrar till en naturlig förlängning av centrum mot Norrmalm. En strategi som går helt i linje med kommunens vision om stad som möter hav. Området har potential att bli en ny port in till centrum.

Vi planerar också för en utveckling av våra fastigheter kring Norra kajen. Det byggs just nu mycket bostäder i området och vi vill komplettera bostäderna med kommersiella aktörer, bland annat ett gym, för att skapa en bra mix.

Ytterligare ett utvecklingsområde är Universitetsallén/Alliero där vi planerar att bygga hyresrätter. Genom att möjliggöra för fler människor att bo i de centrala delarna av staden öppnar vi upp för fler verksamheter inom service och handel. Resultatet blir en attraktiv och levande stad.

Flera statliga myndigheter med stort behov av it-stöd har de senaste åren etablerat sig och flera verksamheter inom bank, försäkring och pension har flyttat hit. Ett exempel är SEB som valde att etablera en ny avdelning för telefonbanktjänster i Sundsvall. Likaså väljer SCA Skog att placera bolagets huvudkontor i Sundsvall och satsar samtidigt 8 miljarder kronor på att utveckla produktionsanläggningarna. Kommunen investerar de kommande åren 10–12 miljarder kronor i olika framtidssatsningar och bostadsbyggande betraktas som en förutsättning för att nå tillväxtmålet om över 100 000 invånare före 2021. Satsningar genomförs i både bostadsrätts- och hyresrättsprojekt. Vid Norra kajen byggs bland annat vattennära bostadsrätter på tidigare industrimark. Kommunen planerar också att bygga upp till 500 nya hyresrätter de kommande åren.

Fokus i Sundsvalls stadsutveckling ligger på att skapa naturliga flöden mellan olika stadsdelar och att binda ihop staden med havet. Stadsdelen Åkroken, där Mittuniversitet ligger, genomgår en omfattande upprustning för att bli en mer levande stadsdel med en tydlig koppling till Sundsvalls centrum. Sundsvall vill vara föregångare när det gäller att utveckla logistiklösningar med gröna resor och transporter. Därför satsar kommunen stort på infrastrukturen. Trafiksatsningen ”E4 Sundsvall”, inklusive bron över Sundsvallsfjärden, har lett till att tung trafik inte längre behöver passera centrum. Dubbelspåren mellan Sundsvall och Gävle kommer dessutom att möjliggöra fler transporter med tåg. Kommunens mål är att Sundsvall ska utses till Årets stadskärna 2021. Därför genomförs satsningar på fler bostäder, fler grönområden och ett ökat serviceutbud i stans centrala delar.

98 810 Befolkning
52 Antal fastigheter
233 tkvm Uthyrningsbar yta
3 234 mkr Marknadsvärde
I närheten av SUNDSVALL Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng