Fakturainformation för leverantörer

Här hittar du all information du behöver veta innan du skickar en faktura till Diös Fastigheter AB eller något av Diös Fastigheter AB’s dotterbolag. Genom att följa rutinerna undviks att fakturor avvisas eller returneras för komplettering.

E-faktura

E-faktura är det säkraste och smidigaste sättet att få din faktura levererad för behandling samt säkerställa att du får din betalning enligt önskat förfallodatum.

Oavsett förutsättningar eller storlek på ditt företag finns det enkla metoder och tjänster att använda sig av för att skicka sin faktura elektroniskt.

Diös-koncernen samarbetar med InExchange AB som VAN-operatör.

PDF-faktura

Saknas möjlighet att skicka en faktura elektroniskt går det att skicka PDF-faktura via e-post.

Viktigt! Samtliga Diös bolag har sin egen unika e-postadress. Faktura inklusive eventuella bilagor skickas i PDF-format i samma PDF.

Obligatoriska fakturauppgifter och referensmärkning

För att en faktura skall hanteras hos oss är det viktigt att:

  • Fakturan är utställd till rätt bolag med rätt faktureringsadress
  • Har korrekt referensmärkning - referensen skall alltid anges på raden Er referens/Beställarreferens med 4-4 siffror (om inte beställaren anger annat)
  • Att beställarens namn finns angiven på fakturan (OBS! I valfritt fält dock EJ i fältet Er referens/Beställarreferens där sifferkombination skall anges)


Saknas information enl ovan/inte stämmer avvisas fakturan och skickas tillbaka till leverantören för uppdatering och utfärdande av ny faktura.

Exempel på hur referensmärkning ska se ut:

Objekt-Konto = 5101-4010
Objekt-Konto-Projektnummer: 5101-9023-5101151 (används vid ex ombyggnadsprojekt)
Objekt-Konto-Åtgärds-ID: 5101-4500-21398522

Referensmärkning erhålls i samband vid beställning av beställaren.

Faktureringsadresser

Klicka på knappen för att komma till vårt sökverktyg med information om respektive bolags faktureringsadress.

FAKTURAHJÄLPEN

Påminnelser och annan information
Skickas till vår e-postadress leverantor@dios.se

Betalningsvillkor

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Frågor ?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via leverantor@dios.se eller 0770-33 22 00 (kundservice). 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng