Leverantörer

Nedan följer viktig information för dig som är leverantör till Diös Fastigheter AB och våra dotterbolag att ta del av. Genom att följa rutinerna undviker du att fakturorna returneras för komplettering.

Vi tar mot fakturor elektroniskt och samarbetar med InExchange AB som är vår VAN-operatör.

E-faktura

Den vanligaste lösningen – InExchange Fakturaskrivare

Ett skrivarprogram installeras på er dator. Faktura skapas som vanligt och vid utskrift väljs denna skrivare, som skickar fakturan i rätt format till mottagaren. 

För er med stora fakturavolymer – InExchange Enterprise

InExchange Enterprise passar er som har större fakturavolymer och vill ha en smidig och automatiserad tjänst för era utgående fakturor. Genom en filintegration mot ert affärssystem skickar ni alla fakturor i ett flöde och fakturorna levereras i rätt format till oss.

För er med ett fåtal fakturor eller som saknar affärssystem – IneExchange Web

Vi erbjuder er att kostnadsfritt registrera upp till 100/fakturor år manuellt på InExchange Web. 

Viktigt! Vi kan fortsatt ta mot fakturor via pdf-format och nytt avseende detta är att varje enskilt bolag kommer att ha sin egen e-postadress dit fakturor mejlas in.

Påminnelser och annan information skickas till vår e-postadress leverantor@dios.se

OBGLIRATORISK REFERENSMÄRKNING

För att en faktura skall hanteras hos oss är det viktigt att:

  • Fakturan är utställd till rätt bolag
  • Har korrekt referensmärkning (referensen skall alltid anges på raden Er referens)
  • Att beställarens namn finns angiven på fakturan (OBS! I valfritt fält dock ej i fältet Er referens där sifferkombination skall anges)

Om någon av denna information saknas/inte stämmer skickas fakturan tillbaka till leverantören för uppdatering och utfärdande av ny faktura.

Exempel på hur referensmärkningen ska se ut:

Objekt-Konto 5101-4010
Objekt-Konto-Projektnummer: 5101-9023-5101151 (används vid exempelvis ombyggnadsprojekt)
Objekt-Konto-ÅtgärdsID: 5101-4500-045759 (används i samband med planerat underhåll)

Referensmärkning erhålls i samband vid beställning av beställaren.

 

Klicka på knappen nedan för att se bolag och nya faktureringsadresser för Diös-koncernen.*

Ladda ner filen här

 *Detta är en tillfällig lösning. Ett nytt sökverktyg är snart på plats. 


BETALNINGSVILLKOR


Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

FRÅGOR?

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via leverantor@dios.se eller 0770-33 22 00 (kundtjänst). Du kan också kontakta Diös leverantörsreskontra för att få de uppgifter ni behöver för att kunna skicka er faktura elektroniskt genom att skicka ett mail till leverantor@dios.se.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng