Leverantörer

Då det finns många dotterbolag inom Diös, behöver vi ha vissa rutiner för hantering av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar, genom att följa rutinerna undviker du att fakturorna returneras för komplettering.

OBLIGATORISK REFERENSMÄRKNING

Se nedan för att söka i vårt register efter rätt faktureringsadresser.

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:

  1. Är utställd till rätt bolag
  2. Har rätt referensmärkning
  3. Att beställarens namn står med på fakturan

Om någon av denna info saknas/inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny faktura måste utfärdas. 

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenssträng i fältet ”er referens”. Sök i vårt verktyg nedan. Den hos oss som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den hos oss som har gjort beställningen.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut:

  • Objekt-konto: 5101-4010
  • Objekt-konto-projektnummer: 5101-9023-5101151 (används vid exempelvis ombyggnadsprojekt).
  • Objekt-konto-åtgärdsid: 5101-4500-045759 (används vid planerat underhåll).

 

Leverantörsverktyget

RÄTT FAKTURERINGSADRESS
Vår koncern består av cirka 105 bolag. För att vi skall kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att ni som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Diös. De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan hantera dessa i vårt ekonomisystem.

E-FAKTURA
Vi erbjuder våra leverantörer att skicka sina fakturor via e-faktura. Vi samarbetar med Inexchange som finns behjälplig för en eventuell uppsättning hos er om sådan ej redan finns på plats. 

PDF-FAKTURA
Ni kan med fördel även skicka era fakturor via e-post till faktura.dios@dios.se som pdf-fil. Vänligen observera: en faktura per pdf-fil. Om filen innehåller fler fakturor så blir den avvisad och kommer ej Diös tillhanda. En faktura med bilagor skall alltid skickas som en pdf-fil, det går alltså inte att skicka fakturan med specifikationer i separata pdf-filer.

BETALNINGSVILLKOR
Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

FRÅGOR?
Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via leverantor@dios.se eller 0770-33 22 00 (kundtjänst). Du kan också kontakta Diös leverantörsreskontra för att få de uppgifter ni behöver för att kunna skicka er faktura elektroniskt genom att skicka ett mail till leverantor@dios.se.

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng