Vårt erbjudande

Kontoret är navet i våra tio tillväxtstäder. Sambandet mellan varumärkesstärkande kontor och olika typer av service är starkare än någonsin. Ett kontors attraktivitet är många gånger sammankopplat med vad som erbjuds utanför dess fyra väggar och i vilken grad det underlättar medarbetarnas livspussel. Genom att komplettera våra mixfastigheter med urbana bostäder skapar vi ett flöde av människor under dygnets alla timmar.  Det är den dynamiken som gör våra städer, stadsdelar och kvarter till Sveriges mest inspirerande.

Våra kontor 

Möten mellan människor skapar affärer. Därför är kontorets viktiga roll som mötesplats i fokus när vi bygger framtidens kontor. Vi utvecklar inspirerande miljöer där medarbetarna kan interagera spontant, känna samhörighet, tanka energi och bygga teamkänsla. Läs mer om vårt kontorserbjudande genom att klicka här. 

Lokaler för urban service
Europas ögon är riktade mot norra Sverige. Den gröna omställningen bidrar till ökad inflyttning och fler arbetstillfällen i våra städer. Vi möter utvecklingen genom att fylla våra platser med ett varierat och inspirerande utbud som skapar livskvalitet för både befintliga och blivande invånare. Med flexibla lösningar och lokala team möjliggör vi för fler att vara med på utvecklingen som sker. Klicka här för att läsa mer om vad vi kan erbjuda inom urban service. 

Attraktiva bostäder
Med goda möjligheter att bo i och omkring våra  städers centrum och stadsdelar får vi ett ökat flöde  av människor som nyttjar stadens service dygnet runt. Vi tillhandahåller därför nya bostäder, uppgraderar befintliga och konverterar ineffektiva kontorsytor till centrala och moderna lägenheter. Vill du bo i en Diösstad? Klicka här för att se våra lediga objekt. 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng