Hållbarhet

För oss är det viktigt att ta ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar genom hela affärsmodellen. Det är också det som efterfrågas av våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare. Stadsutveckling är vår strategi och vi vill bygga vår affär på ett hållbart erbjudande. Vår affär ska vara lönsam på kort och lång sikt och därför investerar vi i en mer hållbar fastighetsportfölj.

Vår vision att skapa Sveriges mest inspirerande städer är vår ledstjärna. Att göra staden bättre för alla inkluderar alla aspekter av hållbarhet. Diös verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling.

FOKUSOMRÅDEN

Vi har valt att dela upp vår väg mot mer hållbara städer i tre fokusområden. Varje område har sina väsentliga hållbarhetsfrågor, utmaningar och mål som beskrivs närmare på följande sidor.

MILJÖ OCH KLIMAT

Handlar om att skapa förutsättningar för ett bra liv på vår planet. Vi har ett klimatmål som innebär att vi ska halvera våra koldioxidutsläpp till 2030.


MÄNNISKOR 

Människor är de vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter för och tillsammans med. Jämställdhet, mångfald och inkludering är viktigt för oss som arbetsgivare och i vårt stadsutvecklingsarbete.

SCHYSSTA AFFÄRER

Schyssta affärer är vårt sätt att skapa långsiktiga relationer och kroka arm i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi verkar aktivt för att minska riskerna för mutor, korruption och brott mot mänskliga rättigheter.