Hållbarhet

Hållbara lösningar och tjänster blir en allt viktigare del i vår strategi om kommersiell stadsutveckling för hållbara städer. Att motivera, engagera och informera medarbetarna kommer tillsammans med fortsatt utvecklingsarbete att vara fokus för 2018.

Genom att knyta an det arbete vi gör till Agenda 2030 visar vi att det finns stora möjligheter att påverka genom att ta ansvar i vår direkta och indirekta omgivning. Utgångspunkten för vår hållbarhetsstrategi och de fokusområden som vi arbetar utifrån är väsentlighetsanalysen som vi genomförde under 2016 samt vår intressentdialog. Läs mer om detta under bolagsstyrning. 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN


HÅLLBAR FÖRVALTNING

Drift och förvaltning av våra fastigheter står för den största delen av vår miljöbelastning. 
Läs mer om hur vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan LÄS MER

  

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Vi vill vara med och skapa städer där företag vill etablera sig och växa samt där människor vill bo, arbeta och umgås under lång tid framöver. 
Läs mer om vårt arbete kring hållbar stadsutveckling LÄS MER

 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

En förutsättning för ett aktivt och hållbart arbete är kompetenta och välmående medarbetare.
Läs mer om våra erbjudande för våra anställda LÄS MER

 

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Genom att vara ekonomiskt lönsamma skapar vi arbetstillfällen, sysselsätter leverantörer och levererar god avkastning till våra aktieägare. Läs mer om hur vi tar ansvar i våra relationer  LÄS MER

  

EPRA GOLD

2017 och 2018 har vi tilldelats EPRA:s utmärkelse för högsta betyg på vår hållbarhetsrapportering.

EPRA, European Public Real Estate Assosciation, är en intresseorganisation för börsnoterade fastighetsbolag och investerare i Europa. De arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen. För mer information om EPRA -klicka här!

 

SE VÅR HÅLLBARHETSBILAGA FÖR 2017

TA DEL AV VÅRA POLICYS

 

Kristina Grahn-Persson - Chef affärsstöd

Att bedriva ett hållbart företagande som genererar långsiktig lönsamhet och tar ansvar för både människa och miljö, är nyckeln till framgång LÄS MER

 

 

 

 

Johanna Persson - Miljöansvarig

Jag tror att hållbarhet och digitalisering kommer att påverka hur vi våra nya erbjudanden och affärsmodeller ser ut imorgon LÄS MER

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng