Vår historia

2005 bildades Diös i dess nuvarande form genom att Erik Paulsson, tillsammans med några andra aktörer gemensamt köpte såväl varumärket som ett första bestånd till ett värde av 1,1 mdkr från AP-fastigheter. 2006 introducerades bolaget på börsen och Persson Invest gick in som största ägare. 2011 förvärvades Norrvidden och bolaget gick från 5 mdkr till 12 mdkr i fastighetsvärden. 2017 görs nästa stora förvärv genom ytterligare fastighetsvärden på 4,5 mdkr från Castellum. Strategin stadsutveckling antas och fastighetsbeståndet koncentreras till 10 tillväxtstäder. Det har lett till ett tydligt bolag med dubblerade värden från 2014.

"Man måste tro på framtiden och dessutom vara lite nyfiken." Mannen bakom orden är Anders Diös. Han föddes i Dalarna 1891 och startade vid 30 års ålder sin egen byggfirma. Anders blev känd som "storbyggmästaren" med höga ambitioner och ett stort personligt engagemang. Han kände en glädje i arbetet och var noga med detaljerna. Verksamheten blomstrade och under mitten av 1900-talet var Anders Diös AB en av landets största byggfirmor.

År 2000 köpte AP Fastigheter ut Diös från börsen och företagsnamnet försvann. Fem år senare valde AP Fastigheter dock att sälja alla fastigheter norr om Uppsala till ett nybildat norrländskt företag med flera tunga företagarfamiljer i ryggen. De blåste liv i historien och döpte företaget till Diös Fastigheter AB. I maj 2006 togs klivet in på börsen och ytterligare fem år senare förvärvades fastighetsbolaget Norrvidden. Diös blev då det största privatägda fastighetsbolaget i norra Sverige.

Kopplingen mellan dagens Diös och dalkarlen Anders Diös livsverk sitter framför allt i namnet och i vår logotyp, Anders egen namnteckning. Och en sak är säker; det var klokt att behålla och vårda det namn som under årtionden har förknippats med handlingskraft och engagemang. Dagens Diös fortsätter i samma anda och jobbar enkelt, nära och aktivt. Och vi vet att allt är möjligt om man tror på framtiden och dessutom är lite nyfiken.

/Knut Rost, vd


2005

Diös Fastigheter AB grundas. Initiativtagare är entreprenören och fastighetsnestorn Erik Paulsson. Tillsammans med bland andra Humlegården, Klövern, Catella Fonder och LRF, förvärvar bolaget 36 fastigheter i Dalarna och Gävleborg från AP Fastigheter. Affärsstrategin är att förvärva, förvalta och utveckla fastigheter med hög direktavkastning i norra Sverige.

2006

Introduktion på Stockholmsbörsens lista Small Cap. Koncernen AB Persson Invest investerar i bolaget och blir största ägare.

2007

Förvärv av 76 fastigheter i bland annat Gävle och Sundsvall. Vi tillträder som storägare i bolaget Åre Centrum AB och blir därigenom ägare av åtta fastigheter i Åre. 

2010

Förvärv av 32 fastigheter i Falun, Borlänge och Söderhamn. Bengtssons Tidnings AB blir storägare i Diös. Stark aktieutveckling och en balansräkning som ökar med 33 procent.

2011

Vi blir norra Sveriges största privata fastighetsbolag. Detta genom ett förvärv av det konkurrerande fastighetsbolaget Norrvidden AB. Förvärvet omfattar 243 fastigheter. Vårt marknadsvärde mer än fördubblas, från drygt 5 mdkr till närmare 12 mdkr.

2012-2013

Vi introduceras på Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Fokus på konsolidering och koncentrering av fastighetsportföljen till tillväxtorter i norra Sverige.

2014

Nuvarande vd, Knut Rost, tillträder. Fokus på organisk tillväxt och fortsatt koncentration av fastighetsbeståndet.

2016-2017

Under 2017 förvärvades delar av gamla Norrportens norrlandsbestånd från Castellum. Transaktionens fastighetsvärde var 4,5 mdr och efter förvärvet uppgick värdet på vårt totala fastighetsbestånd till drygt 19 mdr.

2018

Projektorganisationen tar form och flera större nybyggnationsprojekt påbörjas.

2019

Flera stora projekt startas upp. 20 fastigheter miljöcertifieras, 17 % av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat.

Ett grönt finansieringsramverk upprättas och gröna certifika emitteras.

2020

Vi minskar våra koldioxidutsläpp med 11% för året. 85 nya lägenheter i kvarteret Söderbo i Östersund färdigställs.

2021

Vårt första stora hotellprojekt, Clarion Hotel Sundsvall, färdigställs. Vi beslutar om nytt klimatmål som innebär att halvera våra koldioxidutsläpp till 2030 för att nå nettonoll till senast 2045. Vi lanserar världens första gröna finansieringsramverk i linje med EU:s taxonomi. 

2022

Vi slutför bygget av bland annat Clarion Hotel i Umeå och vårt hittills största projekt; Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Vi levererar vår starkaste nettouthyrning någonsin på 77 mkr. 

2023

Under året avslutades två produktionsprojekt; Porsön i Luleå, där Pensionsmyndigheten är största hyresgäst, och nya Polishuset i Umeå. Vi levererar vårt starkaste driftöverskott någonsin på 1 711 mkr.