Om Diös

Diös är ett fastighetsbolag med en tydlig strategi om stadsutveckling. Det innebär att vi tar ansvar för att, med rätt sammansättning av hyresgäster som engagerar och intresserar invånare och besökare, skapa Sveriges mest inspirerande städer. På så sätt bidrar vi också till nya sammanhang och en positiv utveckling som stöder vår vision.

Utvecklingen av e-handel, nya möjligheter för logistik, nya typer av kontorsmiljöer och behovet av attraktiva mötesplatser i centrum är redan här. Vi har förändrat våra beteenden när det gäller hur vi shoppar, hur vi upplever och hur vi jobbar. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer - på ett nytt sätt.

Vi är övertygade om att utmaningen ligger i att skapa attraktionskraft genom förändrat utbud och kanske framförallt inspirerande miljöer.

Välkommen till våra städer! 

STRATEGI

Vår strategi är stadsutveckling. 

VISION

Vi skapar Sveriges mest inspirerande städer.

MISSION

Vi skapar Sveriges mest attraktiva platser med rätt innehåll där människor vill vara, bo, arbeta och mötas. 

AFFÄRSIDÉ

Genom att bygga goda relationer, ta tillvara kunskap och ta ansvar utvecklar vi våra städer och skapar långsiktiga, hållbara värden för våra hyresgäster, oss själva och våra ägare. 

VÄRDEGRUND

Som Diösare är vi:

Vi är tydliga, öppna och ärliga.

Relationer är allt för oss. Vi är intresserade, lyssnar och är tillgängliga. 

Vi vill utveckla och utvecklas. Vi går från ord till handling, tar ansvar och våga fatta beslut.

VÅRA STÄDER

Borlänge, Mora, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå.

ANSVARSFULLT AGERANDE

Vi är och ska fortsätta vara, en ansvarsfull aktör som månar om att ta ansvar, följa lagar och förordningar samt göra rätt för oss i alla lägen. Att skapa Sveriges mest inspirerande städer och attraktiva platser är vårt sätt att göra livet i staden bttre för alla. Vi hjälper våra hyresgäster göra hållbara val, arbetar för att minska våra fossila utsläpp, optimerar vår energianvändning, miljöcertifierar våra fastigheter löpande, reducerar vår och våra hyresgästers vattenanvändning, främjar mångfald och jämställdhet/jämlikhet samt engagerar oss i samhällsfrågor som bidrar till stadsutveckling. 

MÅL

Avkastning på eget kapital ska överstiga 12 procent. 

Utdelning till bolaget aktieägare ska uppgå till cirka 50 procent av resultatet efter skatt exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjuten skatt.

OM OSS - FORTSÄTTNING

Vi äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Vi har ett marknadsvärde på cirka 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Vi har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00 | info@dios.se, org.nr: 556501-1771

LEDIGA LOKALER/BOSTÄDER

Söker du ledig lokal eller bostad? Du hittar alla våra lediga objekt via fliken "ledigt" i överkant eller på Newst. 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng