Om Diös

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi är marknadsledande i 10 tillväxtstäder och äger kommersiella fastigheter och bostäder. I vår position som största fastighetsägare i våra städer har vi möjligheten att påverka vår tillväxt genom att ta ledarskap i frågor som rör våra städer och vår egen utveckling. Nycklarna är proffsigt affärsmannaskap, samarbete och goda relationer.

Vi har attraktiva fastigheter på en stark marknad med stor potential. Vår drivkraft är att skapa ökade värden för våra hyresgäster och aktieägare. De städer vi investerar i har vi valt utifrån särskilda kriterier; ett universitet eller högskola, starka entreprenörer och företag, ett (1) centrum, en engagerad och driven kommunledning och sist men inte minst, en ökande befolkning.

Vi tar ledarskap inom trender som påverkar oss och våra hyresgäster, där flera utvecklats snabbare under rådande pandemi, för att skapa förutsättningar för utvecklade affärer, minimera risker och ta tillvara tillväxtmöjligheter.

I vårt erbjudande riktar vi oss främst till hyresgäster inom trehuvudgrupper: kontor, urban service och bostäder. Vår vision är att skapa Sveriges mest inspirerande städer.

Välkommen till Sveriges mest inspirerande städer!

Våra städer

Borlänge, Mora, Falun, Gävle, Sundsvall, Östersund, Åre, Umeå, Skellefteå och Luleå.


StrategiStrategi

Vår strategi är stadsutveckling.


StrategiVision

Vi skapar Sveriges mest inspirerande städer.


StrategiMission

Vi skapar Sveriges mest attraktiva platser med rätt innehåll där människor vill vara, bo, arbeta och mötas. 


StrategiAffärsidé

Vi äger och utvecklar kommersiella fastigheter i växande städer i norra Sverige. Med rätt hyresgäst på rätt plats skapar vi attraktiva fastigheter och en långsiktigt hållbar affär. 


Värdegrund

Du kan förvänta dig att vi är:

Vi är tydliga, öppna och
ärliga

Relationer är allt för oss.
Vi är intresserade, lyssnar
och är tillgängliga. 

Vi vill utveckla och utvecklas.
Vi går från ord till handling, tar ansvar och våga fatta beslut.


Ansvarsfullt agerande

Vi är och ska fortsätta vara, en ansvarsfull aktör som månar om att ta ansvar, följa lagar och förordningar samt göra rätt för oss i alla lägen. Att skapa Sveriges mest inspirerande städer och attraktiva platser är vårt sätt att göra livet i staden bättre för alla. Vi hjälper våra hyresgäster göra hållbara val, arbetar för att minska våra fossila utsläpp, optimerar vår energianvändning, miljöcertifierar våra fastigheter löpande, reducerar vår och våra hyresgästers vattenanvändning, främjar mångfald och jämställdhet/jämlikhet samt engagerar oss i samhällsfrågor som bidrar till stadsutveckling. 


Tre skäl att investera i Diös

Unik positionUnik position på en attraktiv marknad

Som den marknadsledande privata fastighetsägaren i våra städer har vi stor påverkanskraft. Genom nära relationer med beslutsfattare och andra aktörer driver vi tillväxt. En tillväxt som visar sig i högre hyror, stigande marknadsvärden 
och lägre vakanser.

Långsiktigt hållbar affärsmodell

Långsiktigt hållbar affärsmodell

Vår affärsmodell bygger på att skapa långsiktiga värden för våra hyresgäster och våra aktieägare. Vi investerar i en hållbar fastighetsportfölj och säkerställer därigenom en attraktiv avkastning och ökade fastighetsvärden. Det gör vi genom uthyrning & förvaltning, projektutveckling och transaktioner.

Starka stabila kassaflödenStarka stabila kassaflöden

Ett väldiversifierat bestånd och en bra mix av hyresgäster ger stabila intäktsströmmar. 31 procent av intäkterna kommer från skattefinansierad verksamhet och 8 procent från bostäder. Det ger trygga och stabila intäkter med en sammanlagd 
direktavkastning på runt 6 procent.