Om diös

Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Vi finns i 10 prioriterade städer från Borlänge i söder till Luleå i norr. Våra fastigheter är koncentrerade till centrum i respektive stad. Vår strategi är smart stadsutveckling. Genom att utveckla våra fastigheter med fler attraktiva mötesplatser, bostäder, butiker och kontor möjliggör vi tillväxt för våra hyresgäster.

Vår ambition är att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren. Vi vill göra skillnad varje dag och vår grundinställning är att allt är möjligt.

Utvecklingen av e-handel, nya möjligheter för logistik, nya typer av kontorsmiljöer och behovet av attraktiva mötesplatser i centrum är redan här. Vi har förändrat våra beteenden när det gäller hur vi shoppar, hur vi upplever och hur vi jobbar. Det skapar nya förutsättningar och ger oss nya möjligheter att utveckla våra städer. På ett nytt sätt.

Vi är övertygade om att utmaningen ligger i att skapa attraktionskraft genom förändrat utbud och kanske framförallt inspirerande miljöer.

Välkommen till våra städer! 

VISION

Vi är den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad.

AFFÄRSIDÉ

Diös Fastigheter ska med lokal närvaro äga och utveckla både kommersiella- och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Vi ska skapa långsiktiga värden med hyresgästen i centrum genom att agera ansvarsfullt och hållbart.

VÄRDEGRUND

Som Diösare är vi:

raka och okomplicerade i mötet med andra. Vi försöker alltid hitta enkla lösningar men lovar aldrig mer än vi kan hålla.

tillgängliga och tillmötesgående. Vi fångar varje tillfälle som ges till att skapa nya relationer eller förstärka redan befintliga.

och trygga i vår roll. Vi vet vilket ansvar och vilka befogenheter vi har. Det ger oss handlignskraft i mötet med andra. Vi lever som vi lär vilket innebär att vi agerar och återkopplar snabbt. 

MÅL

Avkastning på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst 6 procentenheter. 

Utdelning till bolaget aktieägare ska uppgå till cirka 50 procent av resultatet efter skatt exklusive orealiserade värdeförändringar och uppskjuten skatt.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i tio prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är vår vision att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

LEDIGA LOKALER

Söker du ledig lokal eller bostad? Du hittar alla våra lediga objekt via fliken "ledigt" i överkant eller på Newst. 

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng