Luleå

Affärschef Johan Lång om Luleå

Eftersom vi har tre gallerior i Luleå ligger vårt fokus framförallt på att skapa en bra mix av upplevelser och handel genom att optimera handelsytorna och komplettera dem med upplevelser för alla åldrar i form av restauranger, mötesplatser och caféer.

Medan handeln förstärks ytterligare i området kring Storgatan satsar vi på förtätning av bostäder och kontor i andra centrala delar av staden. Vår ambition är att genomföra en påbyggnad av fastigheten Tjädern med cirka 100 nya lägenheter. I fastigheten Biet pågår en planprocess för ytterligare lägenheter. Vi ser även över möjligheten att bygga bostäder i kvarteret Stören. Samtliga byggplaner berör centrala Luleå.

Riktigt spännande är också visionsarbetet kring Luleå Science Park som är strategiskt viktig för Luleås tillväxt. Som aktiv fastighetsägare vill vi vara med och utveckla framtidens innovationshubb. Vår roll blir att utveckla lokalerna så att universitet, forskning och entreprenörskap kan mötas och nya företagsidéer kan blomma ut. Vi är också med och driver arbetet med att knyta samman universitetsområdet med Luleå Science Park.

Staden är också ett metallurgiskt centrum med omfattande stålindustri och avancerad forskning. I Svenskt Näringslivs rankning av landets företagsklimat sticker Luleå ut som en av de bästa i norra Sverige. Detta tack vare att investeringsnivån i det lokala och regionala näringslivet har varit mycket hög samtidigt som Luleå kommun har fört en tillväxtorienterad politik och en nära dialog med näringslivet för att få underlag till sin utvecklingsplan. Kommunens övergripande mål för tillväxt är att skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad. 

Det innebär att man bland annat jobbar aktivt för att ta tillvara utrikesföddas kompetens och locka nya företagsetableringar och investerare.

En spännande internationell etablering i Luleå är Facebooks europeiska datacenter som är Facebooks första investering utanför USA. Valet av Luleå som etableringsort kom sig dels av det naturligt kalla klimatet som är nödvändigt för att hålla nere temperaturen i serverhallarna, dels av det driftsäkra elnätet, de låga elpriserna och den rena energin.

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs utbildning och forskning i världsklass, med cirka 16 000 studenter på fyra campusorter. Av universitetets budget på 1,6 miljard går mer än häften till forskning som bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, Airbus, Volvo Aero och IBM samt med andra ledande internationella universitet. Kommunen vill vara en nationell förebild inom matematik, teknik, naturvetenskap och digital kompetens. Målet är att minst 15 procent av de som lämnar gymnasieskolan ska söka en teknisk utbildning.

77 470 Befolkning
28 Antal fastigheter
205 tkvm Uthyrningsbar yta
3 778 mkr Marknadsvärde
I närheten av LULEÅ Centrum
  • Våra fastigheter
  • Våra bostäder

För att din upplevelse på Diös.se skall bli så bra som möjligt tillämpar vi cookies. Läs mer om Cookies här.

Acceptera och stäng